Hlavní navigace

K etickému kodexu

20. 7. 2007 8:21 Tomáš Kapler

Se zájmem jsem si přečetl dnešní a včerejší články na Lupě, které se věnovaly problematice etiky resp. ochraně autorských textů na internetu a navrhovaly jakýsi etický kodex. Návrh je ovšem podle mého neskromného názoru k ničemu a jeho problém naznačuje tato věta z článku Honzy Potůčka „všichni, co by se k němu [kodexu] hlásili, by na své weby umístili speciální pečeť“.

Na Internetu totiž často přednost sviňáci a když by to byla jen takováto nějaká ikonka, kterou si někdo někam umístí, tak to tak udělá i spousta webů, kteří to udělají jen pro ten efekt, případně i pro případné zpětné odkazy, které jim přinesou případné stížnosti, že tenhle dotyčný má pečeť ale kodex nedodržuje.

Jsme ale na interaktivním internetu, takže proč používat takovou nainteraktivní hloupost. Zaregistrujte pečeť jako ochranou známku a udělejte jí klikací na „certifikační web“ s url serveru jako parametrem, takže dotyčný může vždy na „certifikačním webu“ dozvědět, jestli ten daný web opravdu certifikát má. Ovšem problém je, že pak zas „někdo“ musí hodnotit a tím pádem se to celé komplikuje. Opět je zde ovšem moderní možnost – zapojit komunitu a nějakou formu hlasování a bonzování, které by fungovalo hlavně u malých webů, pro ty známější by ale měla být opravdu nějaká skupinka spolehlivých lidí, co by je jednou za měsíc ohodnotila (ono těch známých webů kterých by se to týkalo jsou tak možná 2 desítky a měli by to tak za 15 minut, protože je znají). V případě, že by byl zájem, tak takový systém klidně i zadarmo nechám naprogramovat a budu provozovat na svém hostingu.

Ovšem obávám se, že zde není moc serverů, které by si takovou pečeť zasloužily a jistě by dělalo velké problémy, když by se nedala pečeť serverům typu Živě, iDnes atd. Tedy zejména když by měly být v kodexu takováto pravidla:

 1. Reklamní článek musí být výrazně hned na začátku označen jako reklamní článek s názvem firmy, která si zaplatila
 2. Jakákoliv reklamní část jakéhokoliv článku musí být označena jako reklama
 3. Za reklamu se považují i články z jiných webů stejného provozovatele a musí být takto označeny
 4. Je-li autor či server v jakémkoliv vztahu s osobami, produkty či firmami probíranými v článku, musí to být explicitně zmíněno (a to i v konkurenčním vztahu)
 5. Server nerecykluje články a když tak z nějakého důvodu udělá (je znovu aktuální), musí na to předem upozornit
 6. Titulek, adresa i obsah článku zůstává po celou dobu nezměněna, nesmí se měnit ani čas a identifikátor pro RSS zdroje.
 7. V případě, že je nutná nějaká oprava (vyjma gramatické), musí být viditelně označena (tagy ins / del)
 8. Články se neodstraňují z žádného důvodu, maximálně označují jako chybné viz výše
 9. Články jsou buď původní, nebo obsahují konkrétní původní zdroj. Je-li tento zdroj online, pak musí být uveden aktivní odkaz.
 10. Lze mazat pouze případné spam, offtopic a opakující se komentáře, ostatní musí zůstat v nezměněné poloze (i když mají jiný názor než autor).
 11. Články jsou psány spisovnou, pokud možno kodifikovanou češtinou

atd.

Sdílet