Hlavní navigace

Za tajemstvím vzniku článku o cenzuře českého internetu

21. 6. 2011 13:26 (aktualizováno) Redakce

Teď je asi ta správná chvíle se na chvíli zastavit u vzniku našeho článku věnovanému novele loterijního zákona s cenzurní vsuvkou, který celou „mašinerii“ spustil.

O tom, že se chystá novela loterijního zákona, se vědělo dlouhou dobu. A protože Lupa o loteriích na internetu píše a snahy omezit je jsou tradičním doprovodem podobných novel od té doby, co si zákonodárci internetu povšimli, sledujeme po očku tyto snahy i na Lupě.

Když šla minulou středu do druhého čtení  novela loterijního zákona, prošel jsem den před tím podklady pro devatenáctou schůzi a snažil se něco ze zákona vyčíst. Snažil je dobré slovo. Návrh se projednává ve třech bodech, protože jej předkládají tři různá uskupení. Jedno zastupuje hlavní město Praha, druhé je vládní návrh zákona, třetí skupina poslanců.

Návrhy přitom mají formu, ve kterých se uvádějí jen změny, například „V § 45 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:“ – takže pokud chcete vidět navrhované znění zákona, musíte si do něj změny zanést sami. K navrhovanému zákonu jsou k dispozici důvodové zprávy a vyjádření zainterestovaných. Všeho všudy několik desítek stran textů, ve kterých i na běžnou orientaci potřebujete slušnou praxi. Pokud přemýšlíte o tom, jak vypadá práce novinářů, kteří to musí zpracovávat, mohu vás ujistit, že není moc záviděníhodná. A stejně tak snadno se můžet stát, že podobně koncipovaným návrhem bez povšimnutí proklouzne „přílepek“, protože rozprava se věnuje většinou bodům, které někdo zaznamenal a rozporuje je, což bývají hlavní body. V tomto případě, nakolik mají obce zasahovat do provozu loterií na svém katastru nebo jak se mají dělit výnosy z nich. Což Lupu nezajímá.

Někdy ve středu jsem se prokousal k pasáži, která byla divná a které jsem nerozumněl dost dobře z výše uvedených důvodů, takže jsem začal shánět lidi, u kterých bych ověřil, co je ve skutečnosti podstatnou návrhu. Z médií a právníků, se kterými jsem to probíral, jsem se klonil spíše k opatrnějšímu výkladu, že jsem pasáži špatně rozumněl, je vždycky divné, když tak zásadní věc unikla velkým médiím, která se sledováním dění ve sněmovně zabývají na podstatně lepší úrovni.

Pak mi kolega v práci dodal kontakt na PP Partners, kteří měli podobnou informaci. Spojení je tady přitom velmi jednoduché, Andrej Čírtek z PP Partners je mimo jiné funkce (mluvčí ministesrtva obrany) také bývalý člen redakce Lupy (do července 2002). Firma sama se zabývá PR a „lidskými zdroji“, bývá také označována za vlivovou agenturu, protože zastupuje i některé herní společnosti.

Ve čtvrtek dopoledne to začínalo vypadat, že podezření je spíše pravda, než omyl a že do zákona se dostala pasáž, která uvaluje na poskytovatele internetu sankci až deset milionů Kč za reklamu a přístup ke stránkám „nelegálního hazradu“.

Jaké jsou dopady, není těžké si představit. Nejenom, že pokutu může dostat ISP za to, že umožnil přístup na stránky Bwin.com, ale i médium, že vyfotilo fotbalisty v dresu s logem této společnosti. Nebo web, kterému někdo ze zlomyslnosti přidal do komentářů odkaz na nepovolenou sázkovou společnost. Nebo třeba přes XSS vložil do stránek reklamu. Možnosti, jak takový zákon využít jako náhubkový, jsou nedozírné a zkušenosti se státními úřady a institucemi jako například s RRTV jsou spíše špatné.

Je asi zbytečné rozebírat na blogu dopad takového zákona, o tom již bylo napsáno mnohé. Všechny získané podklady mne ale vedly k tomu, že je třeba o věci napsat článek, který situaci vyloží stručně a věcně. A že je třeba jednat rychle, neboť zákon jde o pár dní později do dalšího čtení.

V tu dobu kompletní znění navrhovaného zákona a další podklady o jeho schvalování pocházely od PP Partners, takže jsme se domluvili s Giulianem Giannettim z téže firmy, že článek sepíše. Jeho znění jsme diskutovali a výsledkem byl věcný, stručný a informačně zaměřený článek, který vysvětloval a vyargumentoval rizika návrhu novely pro internet.  Druhou variantou, z novinářského hlediska méně přijatelnou, bylo podepsat článek někým z redakce, ačkoliv naprostá většina materiálů (i když prověřených) pochází od Giannettiho.

Článek jsme vydali jako první české médium, nepočítám-li stranické Pirátské noviny, které podobný článek vydaly v noci, když už náš text byl hotov a schválen k vydání. To je poněkud nezvyklá situace, protože ačkoliv na Lupě rádi přinášíme exkluzivní informace, většinou jsou z oblasti, kam bývá upřena pozornost mála médií a soutěžíme maximálně tak s Hospodářskými novinami o to, kdo dříve vydá informaci o prodeji Sitelu nebo Invia (kde jsme mimochodem zvítězili). Být první s celostátně důležitým tématem, to je situace spíše výjimečná.  A také nutící k ostražitosti.

U vydání článku jsem ovšem udělal chybu, za kterou je na místě se omluvit. Popisku autora jsem vyplnil ledabyle a podcenil jsem tlaky, které se později vynoří. Bylo na místě dát jasně najevo, že autor pochází je z firmy PP Partners, ačkoliv předpokládám, že by to ničemu nepomohlo, alespoň by to vzalo vítr z plachet výpadům. Omluvou mi budiž, že jsme se snažili dopracovat článek do co nejlepší a nejméně napadnutelné formy a nenapadlo mě, že velmi neutrální a věcný článek bude rozporován kvůli osobě autora, kterou lze ostatně dohleda na Google v prvním odkazu. Opomenutí jsem dodatečně napravil.

V pátek se strhla doslova lavina. Telefony se nezastavily, email se vařil. Naše informace se beze zbytku potvrdily, ukázalo se, že „nikdo neví, jak se tam tahle pasáž dostala“ (což se nyní snažíme rozmotat). Objevily se nejfantasknější spekulace o tom, co se stalo: například tahle „cenzurní pasáž“ byla do zákona přidána za účelem, aby byl celý smeten ze stolu. Proč je to fantaskní? Dvanáctimiliardový business dáte v sázku na to, že Lupa napíše článek a tím strhne lavinu? Děkujeme za důvěru, ale ačkoliv páteční článek četlo přes dvacet tisíc lidí, nemuselo to vyjít.

Podobně si zaspekuloval Filip Rožánek, že jsme naletěli lobbystické kachně. Nakonec musel rychle článek opravovat sám, když se ukázalo, že zákon skutečně sankce ukládá a tyto jsou vymahatelné.

Najednou jsem hovořil s lidmi, se kterými jsem nebyl v kontaktu léta a kteří měli eminentní zájem zjistit, jak a kudy se tato informace dostala až k nám. Vyjadřovat se k věci začal kdekdo, vznikla dokonce i petice, jíž nakonec uškodilo, že i její organizátoři jsou spojeni s výherním businessem. Folklórem začalo být tajnosnubné mručení, čím zájmům Lupa článkem posloužila a nejrůznější ovlivnění a ovlivňující začali spřádat teorie, kdo nás ovlivnil.

Budiž toto odpověď, čemu jsme článkem posloužili a posloužit chtěli: zájmům internetu a jeho uživatelů. 

V pátek v poledne jsem vypnul mobil a odcestoval na konferenci Biografu, kde jsem připravil dopis, jímž jsem chtěl v pondělí obeslat za redakci poslance. Již o víkendu se ukázalo, že lavina je snad dostatečně velká a samočistící mechanismy naší společnosti nakonec zafungují, takže dopisu nebude třeba. Zprávy se chopila velká média a promlela ji svojí mašinérií, vlivem a nasazením, jaké malá redakce Lupy nemůže vyvinout.  

Dneska je těžké predikovat, jak by se zákon vyvíjel, kdybychom na problematickou pasáž neupozornili. Měl před sebou třetí čtení, ale nic nenaznačovalo tomu, že by sporná pasáž někomu vadila. Nebyla rozporována v žádné důvodové zprávě ani vyjádření, nerozporovala ji média. Pozornost se soustředila na jiné pasáže a i proto jsem se obával toho, že bez povšimnutí projde parlamentem. Co pak? Pak Senát a Prezident. Všiml by si Senát? Nepřehlasovali by jej poslanci? Podepsal byl prezident? Nevím. A nevidím důvod, proč na to spoléhat.

Jakékoliv spekulace o hlubším pozadí v Lupě jsou liché. Lupa dlouhodobě a aktivně vystupuje proti cenzuře internetu a aktivně se účastní diskuse o tom, co cenzura je a co není, sama ji také iniciuje. Naše postoje jsou jasné, zřejmé. 

Jsme oborové médium a snažíme se působit ve prospěch oboru. Neumíme a nechceme zaujímat postoj k tomu, kdo a jak má regulovat sázení, ale umíme a zaujímáme postoj k tomu, kdo má regulovat internet. Je mým přesvědčením (které navazuje na třináct let existence Lupy), že nejlepším regulátorem je samoregulace, diskuse uvnitř oboru. Že není možné připustit existenci „náhubkových zákonů“, ať již jakkoliv převlečených.

Z toho důvodu jsme proti navrhovanému zákonu vystoupili. Je možné, že tím byla torpédována novela, která byla někomu nepohodlná, tak je to ale skoro vždy – někdo je pro, někdo je proti. V každém případě ustanovení novely týkající se internetu by bylo škodlivé, kontraproduktivní, snadno zneužitelné. A proto považuji za nezbytné, aby nebylo přijato.

Mým osobním zklamáním je směšování roviny věcné a osobní, ačkoliv chápu, že je to záminka a kdyby nebylo téhle, našla by se jiná záminka, jak naši zprávu zpochybnit.

Druhým zklamáním je práce veřejnoprávních médií. Zatímco Česká televize reagovala rychle a profesionálně, Český Rozhlas, který by měl mít nejlepší předpoklady situaci věcně analyzovat, přišel s informacemi až dnes ráno, čtyři dny poté.  Přitom ještě 15. června o novele loterijního zákona informoval, aniž by si ale povšiml cenzurní vsuvky.

Lupa rozhodně neměla být první, kdo s takovou informací přišel.  Ale když už se tak stalo, je to dobře přes všechny pokusy vyznění informace ovlivnit, změkčit, relativizovat.  

Sdílet

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).