Hlavní navigace

Pohřbívání ministerstva informatiky

11. 3. 2007 21:00 rololee

U příležitosti hlasování o změně kompetenčního zákona v Poslanecké sněmovně si ministr vnitra a ministr informatiky v jedné osobě „objednal“ úvodní slovo. A jeho objednávka byla vyslyšena…

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

sešli jsme se dnes zde v Poslanecké sněmovně, abychom schválili změnu kompetenčního zákona, na jejímž základě budou kompetence Ministerstva informatiky přesunuty na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zároveň bychom měli schválit novely asi patnácti zákonů, i když Ústavní soud ve svém mylném rozhodnutí judikoval, že praxe tzv. přílepků je v podstatě nezákonná. Ale čert vem Ústavní soud.

Ministerstvo informatiky vzniklo v roce 2003 a podle mého názoru nemělo být nikdy zřízeno. Vždyť co je to za ministerstvo, když mělo v době své největší slávy něco kolem 160 zaměstnanců? Podívejte se na ministerstvo financí – 3000 zaměstnanců, nebo ministerstvo vnitra – asi 2700 zaměstnanců – to jsou panečku ministerstva, ale 160 lidí? To je přeci k smíchu. Vždyť tito lidé nemohou mít absolutně ponětí, co znamená efektivně pracovat.

Během dlouhé agónie, která trvala od podzimu 2006 do dnešního hlasování jsme však dokázali zbytky zaměstnanců, kteří stále ještě zůstali v tomto pochybném úřadu, seznámit s principy tzv. efektivního státu (e-statu). Musím se ale skromně přiznat, že první úspory jsem učinil já. Spojením funkcí ministra vnitra a ministra informatiky došlo k výraznému uspoření nákladů na catering během zasedání vlády.

A jak začal fungovat efektivní stát v praxi? Chcete znát návod na efektivní řízení státu? V první řadě musí organizační struktura odpovídat nikoliv potřebám ministerstva nebo Vašim cílům, ale jedině Vaším koaličním dohodám. Je jedno co hlásáte o efektivnosti řízení, jednoduše rozšiřte organizační strukturu o další vertikální stupeň. Tento model se tak osvědčil, že jsem se rozhodl ho zavést i na ministerstvo vnitra. Proto mne prosím neobtěžujte dotazy, proč jsem se rozhodl jmenovat další náměstky, když jsem dříve prohlašoval, že jejich počet budu redukovat. Takto se může ptát jen nechápavý občan, který nepochytil základní premisy e-statu.

Mohu Vás také ujistit, že celou dobu co jste prodlužovali utrpení zaměstnanců ministerstva informatiky, tím, že jste odmítali schválit kompetenční zákon v prvním čtení, jsme se já a moji kolegové z efektivního státu chovali k těmto chudákům nadmíru humánně. Dokonce jsme ani nikomu nedali výpověď. Lidé odcházeli sami, stačilo jen mírně projevit absolutní lhostejnost jejich práci. Podle naší zkušenosti během posledního půlroku lze tímto přístupem docílit až 50 % úspory nákladů na pracovní místa.

Rád bych své úvodní slovo zakončil parafrází slov Catona „Ostatně soudím, že Ministerstvo informatiky musí být zničeno…“ Doufám, že budete hlasovat podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení. O nic jiného tu ani nejde. Děkuji za pozornost.

Sdílet