Hlavní navigace

rololee

Nový číslovací plán

Ministerstvo informatiky vydalo nové číslovací plány. V čem je nové? V první řadě vychází tyto plány ( číslovací plány veřejných telefonních sítí, veřejných datových sítí, síťových směrovacích čísel, signalizačních bodů sítí se signalizačním systémem č…
21. 5. 2007 23:38

Číslovací plán a spol.

původně jsem chtěl psát o tom, proč doposud nebyl vydán číslovací plán jako vyhláška tak, jak ho připravovalo Ministerstvo informatiky. Původně jsem chtěl psát, proč doposud nebyla vydána vyhláška k „tísňovým voláním“. Ale nemá to cenu a my všichni, které ještě zajímají prováděcí předpisy k zákonu o elektronických komunikacích (připadně jeho novely), musíme počkat, až nabyde účinnosti zákon " o zrušení Ministerstva informatiky". Nashledanou v lepších časech…
7. 5. 2007 23:26

Regulace roamingu

Německé předsednictví se překulilo do druhé poloviny svého trvání a jeden z jejich cílů – tedy regulace mezinárodního roamingu – dostává zřetelnější obrysy. Také Evropský parlament se snaží – a překvapivě výbor IMCO ve svých pozměňovacích návrzích odmítl zahrnout maloobchodní regulaci, která by doplňovala tzv. ochranný tarif (CPT). 12. března 2007 se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích ve výboru ITRE a ani tady není situace jednoznačná…
4. 4. 2007 13:07

Pohřbívání ministerstva informatiky

U příležitosti hlasování o změně kompetenčního zákona v Poslanecké sněmovně si ministr vnitra a ministr informatiky v jedné osobě „objednal“ úvodní slovo. A jeho objednávka byla vyslyšena… Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, sešli jsme se dnes zde v Poslanecké sněmovně, abychom schválili změnu kompetenčního zákona, na jejímž základě budou kompetence Ministerstva informatiky přesunuty na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu…
11. 3. 2007 21:00