Hlavní navigace

Nový číslovací plán

21. 5. 2007 23:38 rololee

Ministerstvo informatiky vydalo nové číslovací plány. V čem je nové? V první řadě vychází tyto plány ( číslovací plány veřejných telefonních sítí, veřejných datových sítí, síťových směrovacích čísel, signalizačních bodů sítí se signalizačním systémem č. 7, čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet a číslovací plán mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén pro systém zprostředkování zpráv. Tyto plány vychází poprvé ve formě vyhlášky. To znamená, že jakákoliv další změna musí být provedena její novelizací.
Asi největší pozornost bude věnována číslovacímu plánu veřejných telefonních sítí. Máme nové zkrácené číslo na politickou objednávku – 199 – protikorupční linka. Jasnější charakter dostávají i čísla ze skupiny 116 – tzv. Evropská harmonizovaná čísla (na základě rozhodnutí Evropské komise 2007/116/ES) a čísla lehce symetrická a snadno zapamatovatelná (metodika ČTÚ byla vtělena do textu vyhlášky) atd. atd.
Vyhláška má ještě jeden nesmazatelný prvek. Je podepsána samotným ministrem vnitra a ministrem informatiky…mužem, který si vzal na svá bedra „mini novelu“ zachraňující digitalizaci v České republice…

Sdílet