Hlavní navigace

Ombudsman o „výpalném“ jako chytrá horákyně

2. 2. 2007 15:10 Janek Wagner

Na webu www.ochrance.cz se můžete dočíst, že „Veřejný ochránce práv obdržel v průběhu listopadu a prosince 2006 řadu podání, v nichž občané vyjádřili svůj nesouhlas s vydáním vyhlášky Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů ke zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn (dále též vyhláška Ministerstva kultury). Současně v některých případech občané žádají, aby ochránce navrhl zrušení této vyhlášky pro její protiprávnost či "obecnou nesmyslnost“."

Závěr je pro řadu z nás nepřijatelný, ale dovolím si citovat:

Ochránce však v této souvislosti zdůrazňuje, že způsob zpoplatnění, především co se týče tzv. flashdisků a přenosných harddisků, by se mohl časem dostat do rozporu s principem přiměřenosti. Je totiž zřejmé, že v této oblasti techniky dochází k prudkému zvyšování kapacity paměťových médií. Je proto povinností Ministerstva kultury tento vývoj reflektovat a každoročně přizpůsobovat zpoplatnění kapacity těchto médií aktuální průměrné kapacitě na trhu (například lze odhadovat, že na konci roku 2007 bude průměrná kapacita flashdisků nikoliv 512 MB, ale 2 GB, čemuž by měla odpovídat i mez zpoplatnění).

Ochránce bude do budoucna kontrolovat, zda se vyhláška ministerstva s ohledem na socioekonomický vývoj nedostává do rozporu s požadavky přiměřenosti a zákazu diskriminace, přičemž v případě, že Ministerstvo kultury nebude vyhlášku pravidelně novelizovat a přizpůsobovat aktuálnímu stavu, zváží možnost podat návrh na zrušení vyhlášky.

Veřejný ochránce práv oproti předběžnému posouzení předmětné materie nedospěl k závěru, že povinnost zavést systém zpoplatňování nenahraných nosičů ukládá České republice Směrnice 2001/29/ES. V tomto směru jde o jistý „autorskoprávní mýtus“, přičemž i sám ochránce byl překvapen tím, že ne všechny členské státy ES mají zavedeno zpoplatnění nenahraných nosičů (kopírovací techniky) a že i Evropská komise vyjadřuje vůči některým formám zpoplatnění své výhrady (k tomu viz níže).

Český zákonodárce tedy není povinen přijmout přímo současně zvolený režim zpoplatnění (Směrnice 2001/29/ES totiž blíže pojem přiměřená náhradní odměna nespecifikuje), je však současně třeba dodat, že valná většina členských států ES přistupuje k danému problému obdobně jako Česká republika.

Sdílet

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).