Hlavní navigace

Kozel zahradníkem: ministerstvo kultury jako softwarový pirát

11. 12. 2006 12:33 Janek Wagner

Podle auditu, který si nechal vypracovat ministr kultury odstupující vlády Martin Štěpánek, asi tři čtvrtiny počítačů ministerstva mají nelegálně nainstalován operační systém MS Windows a další software. Na webu ministerstva kultury se ale najdou k provozu IT pozoruhodné texty…

Audit unikl a jeho výsledky byly publikovány na serveru Aktualne.cz a ministr Štěpánek chce podat v této věci trestní oznámení. Vzhledem k publikovanému rozsahu, má jít o 150 až 200 kopií MS Windows a Office, odhaduji škodu na 1–2 miliony Kč. Na serveru ministerstva stále visí žertovná tisková zpráva, která obsahuje mimo jiné následující oslavné pindy ministra Jandáka:

Modernizace IT na Ministerstvu kultury

7.8.2006 Tisková zpráva

Díky razantnímu vstupu ministra kultury Jandáka do řešení problematiky IT na Ministerstvu kultury se podařilo výrazně inovovat stávající informační systém a vytvořit předpoklady pro zavádění moderních informačních technologií. (…)

Tým ministra Jandáka si v prvních měsících své práce stanovil priority svého působení a od prosince 2005 začal řešit i problémy spojené s provozem IT. Spolupráce s externí společností poskytla MK oporu v potřebném know-how. A díky razantnímu vstupu samotného ministra do řešení problematiky IT se podařilo najít prostředky na informační technologie ve výši přesahující 9,5 mil. Kč, a tím vytvořit předpoklady pro vyřešení těch nejrizikovějších problémů. Informační systém MK je nyní chráněn moderním zabezpečením, umožňujícím zaměstnancům MK pracovat s daty i z míst mimo budovy MK (systém VPN). Byl vypracován soubor organizačních směrnic, pokrývajících problematiku zákona 365/2000 Sb. Pozornost věnovaná IT se projevila i v aktivním přístupu k přípravě rámcových projektů v rámci Integrovaného operačního programu, které mají do resortu kultury přinést cca 3,5 mld. Kč.

Souhrnně řečeno se za tři čtvrtě roku podařilo udělat spoustu práce a napravit největší resty předchozího vedení, které tak často bývá opěvováno některými novináři. I když má současný stav k ideálu ještě daleko, podařilo se zastavit jeho zhoršování a vytvořit základní předpoklady k tomu, aby se situace v informačních technologiích na MK během několika měsíců zcela normalizovala.

Odbor vnějších vztahů, analýz a komunikace

Sdílet