Hlavní navigace

Další kostlivci ve skříni Internetu do škol 1.

13. 2. 2006 10:49 (aktualizováno) Janek Wagner

V souvislosti se změnami velkoobchodní nabídky Českého Telecomu na vysokorychlostního připojení ADSL se obsah takzvaného ICT standardu pro školy v rámci dotací Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ, k problematice naleznete i na tomto serveru řadu článků) dostává do stále neudržitelnější situace. Zatímco pro rok 2005 byly požadavky na připojení škol k Internetu stanoveny několika kvantitativními parametry, pro rok 2006 byl jako standard ustaven konkrétní komerční produkt právě od Českého Telecomu.

Před více než rokem publikovaný metodický pokyn MŠMT č.j. 27 419/2004–55 stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti takzvaného „ICT plán školy“ přinesl první pokus o definici dosud chybějících kritérií pro vybavení škol informačními a komunikačními technologiemi. Již při jeho vydání byly kritizovány parametry pro konektivitu škol nahrávající především Českému Telecomu. Aktualizovaný metodický pokyn č.j. 30 799/2005–551 stanovující „Standard ICT služeb ve školách a náležitosti ICT plánu školy“ jde ale poněkud dál. Pokud pak požadavky metodického pokynu porovnáme s nabídkou poskytovatelů připojení ADSL, zjistíme, že jsou de facto všichni vyřazeni z hospodářské soutěže.

Citujme z metodického pokynu odboru SIPVZ MŠMT:

Důležitou oblastí je rychlost připojení školní sítě k internetu. Toto připojení by mělo v co nejkratším čase (v závislosti na technických možnostech dodavatele) dosáhnout parametrů broadbandu, jak ho definuje Národní politika pro vysokorychlostní přístup. Pro školy je stanovena jako standard produkt P2C, jejíž základní parametry jsou uvedeny v následující tabulce (…)

Zmíněný produkt P2C je jedním z produktů nabízených Českým Telecomem pro takzvaný intranet veřejné správy. Podle nedávných prohlášení MI ČR skončí smlouva o těchto dodávkách v říjnu 2006. Připomeňme, že roční dotace z prostředků SIPVZ je letos poskytována ve výši 35 000 Kč, tedy zhruba ceny právě připojení P2C.

V nabídce poskytovatelů budeme hledat ICT standardu vyhovující připojení s v metodickém pokynu vyžadované agregaci nejvýše 1:10 jen stěží, protože nová nabídka připojení ADSL od Českého Telecomu sice zvýšila rychlost připojení až na 4Mbps/512kbps, ale agregace je vždy 1:50. Pro firemní klientelu nabízí Český Telecom dvě varianty připojení, levnější s Fair User Policy a dražší bez omezení. U jiných poskytovatelů většina nabídek kopíruje nabídku Českého Telecomu, jen výjimečně je nabízeno připojení s agregací vyhovující ICT standardu. Radiokomunikace nabízejí připojení 512/128kbps s agregací 1:10 a neomezeným přístupem za přijatelných 2963 Kč měsíčně. Contactel nabízí připojení 1024/256kbps s agregací 1:4 za neuvěřitelných 7959 Kč měsíčně (!!!) a podobnou nabídku mají i Czech On Line, SkyNet a TISCALI. Služba s agregací 1:4 je přitom dostupná pouze ve vybraných městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Liberec, České Budějovice, Pardubice). Čili, pokud všechny nabídky shrneme, jediná kapacitně a finančně vyhovující je nabídka Radiokomunikací. Splnění dalších parametrů dle metodického pokynu ale není v základní nabídce a bude nutné za jejich splnění připlatit.

Podobná situace je i u připojení prostřednictvím kabelové televize, rychlost připojení je sice až 6/1Mbps, ale u UPC vždy je s Fair User Policy a s možností snížení na pouhých 64/64kbps. Konkurenční Karneval nabízí profesionální připojení 700/350kbps bez omezení za 4900 Kč měsíčně.

Sdílet