Hlavní navigace

SIPVZ: Otevřený dopis Školské komise Svazu měst a obcí ČR a Unie školských asociací ČR – CZESHA

20. 12. 2006 22:21 Janek Wagner

Z textu: „Přímé i nepřímé důsledky budou mnohačetné. Bude docházet ke komplikovanému naplňování kurikulárních reforem a změn do vzdělávací praxe. Jde o přímý dopad na děti a jejich výuku právě v době, kdy informační technologie měly významně podpořit nové a velmi požadované změny vyučování, získávání praktických dovedností a celkových osobnostních kompetencí žáků. Zároveň bude docházet k opětovnému digitálnímu rozdělování společnosti. Žáci zejména menších škol (jedná se o téměř polovinu všech škol v ČR) a žáci a studenti ze sociálně slabších rodin, budou mít ztížen přístup k moderním technologiím. Tím se prohloubí nerovnost a v důsledku toho bude mít mnoho talentovaných a schopných dětí ztížené budoucí uplatnění na trhu práce.“

Vážená paní

PhDr. Miroslava KOPICOVÁ

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 PRAHA 1

V Praze dne 19. prosince 2006

Vážená paní ministryně,

dovolte nám, abychom se na Vás obrátili jménem škol, zřizovatelů obecních škol i odborné pedagogické veřejnosti s výzvou k řešení vážné situace, která vznikla schválením návrhu státního rozpočtu bez prostředků na Státní informační politiku ve vzdělávání (SIPVZ).

Problém, který vznikl, je možné označit za vskutku vážný a jakkoli víme, že jste tento stav nezavinila, je třeba jej řešit. Nejde pouze o fakt, že v navrhovaném státním rozpočtu v kapitole 333 chybí předchozí vládou schválená miliarda státních dotací do rozvoje informačních technologií škol. To, co problém eskaluje, je skutečnost, že školy i jejich zřizovatelé jsou před výpadkem financí pro zajišťování úkolů vyplývajících ze schválených pedagogických dokumentů, které byly vypracovány na základě ICT plánů a metodických doporučení MŠMT ČR, postaveni takříkajíc z hodiny na hodinu. Tedy bez žádného předchozího upozornění či varování, několik dnů před koncem roku a tedy i bez možnosti jej řešit.

Za skutečně alarmující lze označit situaci zejména na třech tisícovkách malých venkovských škol, které nemají ekonomické zázemí a rezervy a jejichž zřizovatel není zpravidla schopen sám o sobě výpadek státních dotací řešit. I velkým školám s relativně bohatšími zřizovateli roční dotační výpadek způsobí velké finanční problémy. Malým školám však zjevně nezbude nic jiného, než se vrátit před rok 2001. Makroeko­nomický pohled – přesun rozpočtové zátěže ze státu na obecní a krajské samosprávy – má méně zřetelnou, o to často tristnější podobu mikroekonomickou, související s faktické závislosti školy na dotčených dotacích.

Přímé i nepřímé důsledky budou mnohačetné. Bude docházet ke komplikovanému naplňování kurikulárních reforem a změn do vzdělávací praxe. Jde o přímý dopad na děti a jejich výuku právě v době, kdy informační technologie měly významně podpořit nové a velmi požadované změny vyučování, získávání praktických dovedností a celkových osobnostních kompetencí žáků. Zároveň bude docházet k opětovnému digitálnímu rozdělování společnosti. Žáci zejména menších škol (jedná se o téměř polovinu všech škol v ČR) a žáci a studenti ze sociálně slabších rodin, budou mít ztížen přístup k moderním technologiím. Tím se prohloubí nerovnost a v důsledku toho bude mít mnoho talentovaných a schopných dětí ztížené budoucí uplatnění na trhu práce.

Současně školy budou nuceny vypovídat dlouhodobé smlouvy, jejichž věcné plnění (konektivita, správa informačních technologií apod.) mělo být hrazeno z dotačních prostředků a zároveň přijímat řešení často ne příliš optimální, které povede k podobně neutěšené situaci panující okolo roku 2000, kdy naše školství bylo na chvostu ve využívání ICT v Evropě. Vypuštěním finančních prostředků na podporu rozvoje SIPVZ dojde k nemožnosti správné údržby již vybudovaných technologických celků na školách a bude docházet k velkým provozním problémům. Také snaha státu o legalizaci všech softwarových produktů užívaných ve školství nebude naplněna, což je alarmující. Už v současné době, za současné situace, je na základě provedených auditů v několika krajích na školách odhadem 40% nelegálních licencí, celkově se může jednat o částku až okolo 750 miliónů Kč. Lze rovněž očekávat , že výpadek finančních prostředků na rozvoj SIPVZ v roce 2007, povede v dalších letech k daleko větším nákladům na ICT.

Specifickým problémem bude otázka konektivity k internetu. Potenciální výpadek státem hrazené konektivity od ledna způsobí, že školy budou nuceny hledat pod časovým tlakem alternativní řešení, neboť ani v připravovaných rozpočtech škol ze strany zřizovatelů není s touto položkou počítáno. Důsledkem bude fakticky nevratný rozpad jednoho z klíčových pilířů Státní informační politiky – totiž plošné zajištění konektivity k Internetu. Kromě provozních a aktuálních ekonomických problémů tak dojde, viděno očima makroekonomickýma, ke znehodnocení několikamiliardové investice státu z předchozích let.

Z dlouhodobého hlediska snad nejvážnější důsledkem bude ztráta důvěry škol vůči dotačním programům státu. Nepochybně bude zasažena oblast finančního a investičního plánování škol prostě proto, že žádný ředitel nebude schopen reálně kalkulovat s finančními vstupy státního rozpočtu.

Vážená paní ministryně, pomozte najít alespoň parciální řešení, které bude při vědomí Vašich reálných možností řešením vpravdě krizovým. Absolutní dotační nula, oznámená týden před koncem fiskálního roku za situace předchozího vládního příslibu dlouhodobé miliardové dotační podpory, je velkou komplikací pro další rozvoj školského systému v roce 2007 a letech následujících.

Chápajíce současnou situaci a reálné podmínky, jsme plně připraveni k efektivní součinnosti při řešení tohoto problému. Neváhejte se proto na nás obrátit s výzvou ke spolupráci. Věříme, že navzdory současné politické situaci nenecháte školy na holičkách.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Za Školskou komisi Svazu měst a obcí ČR

Za Unii školských asociací ČR CZESHA

Na vědomí:

  • předseda vlády ČR

  • ministr financí ČR

  • předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR

  • předseda Rozpočtového výboru PS PČR

  • předseda Asociace krajů ČR

  • předsedkyně Komise pro školství Asociace krajů ČR

Sdílet

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).