Hlavní navigace

Jake dane platime

17. 7. 2006 19:53 Nishkam Jan.

Potreboval jsem zjistit cislo uctu, na ktery se plati DPH. Tak jsem se dostal na stranku ceske danove spravy, kde jsou vsechny dane a pokuty pekne v 1 tabulce. Pocitam-li dobre – 77 radku

Název daně

Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Daň silniční 748
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z nemovitostí 7755
Daň dědická 7739
Daň darovací 7747
Daň z převodu nemovitostí 7763
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb. 10030
Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb. 20036
Konkurzní pohledávky dle zákona č. 328/1991 Sb. 30031
Mezinárodní pohledávky dle zákona č. 191/2004 Sb. 50032
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) 3615
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
Správní poplatky 3711
Pokuty v blokovém řízení 3746
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Neoprávněný majetkový prospěch 3789
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Pokuty dle zákona č.9/1991 Sb., č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty – dle z.č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb. 2743
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Příslušenství daní 4706
Ostatní příjmy 4757
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. 4722
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. – SFŽP 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy 5733
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Poplatky zvláštního charakteru dle zákona č. 164/2001 Sb. 3770
Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 zák.č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb.,86/2002 Sb. 8707
Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Odvod za dočasné odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, zákona č. 334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP 6779
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP 8774
Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb., 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší 9726
Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750
Pokuty dle zákona č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736
Pokuty dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117 – 120; dle z.č. 200/1990 Sb.- § 34 6744
Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony 9777
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP 9785
Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb., § 122 zákona č. 254/2001 Sb. 6795
Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb.,356/2003 Sb.-o chemických látkách 8790
Pokuty dle zákona č.477/2001 Sb. – o obalech 6787
Pokuty dle zákona č. 449/2001 Sb., – o myslivosti 1767
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP 6728
Pokuty dle § 37 zákona č.76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z.č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin – rozpočet krajů 1740
Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin – rozpočet obcí 1759
Pokuty – dle z.č. 480/2004 Sb. – služby inf. spol. 2778

Sdílet

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).