Hlavní navigace

Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty aneb Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde

24. 3. 2006 0:50 Janek Wagner

Ministerstvo vnitra ČR plní své sliby a usilovně připravuje nové střelivo proti CzechTek 2006 a dalším freeparies… Na konci února byla publikována 42stránková sada právních předpisů, které lze podle horlivých ministerských úředníků použít k aktivní obraně před tímto sociálněkulturním jevem: „Pro tato shromáždění je charakteristické, že jejich konání bývá spojeno s významnými riziky především na úseku ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti, života a zdraví osob, majetku a životního prostředí. Jde zejména o akce (shromáždění) hudební a taneční, pořádané obvykle soukromými osobami, pro velký počet osob (v řádu stovek až tisíců), na pozemcích, které k tomuto účelu nejsou primárně určeny, bez zajištění základních hygienických a bezpečnostních podmínek, v důsledku čehož vznikají zmíněná rizika.

Jedna z nejpitomějších částí se týká aplikace autorského zákona: „Na akcích typu technopárty dochází k užití předmětů chráněných autorským zákonem (autorská díla, zaznamenané výkony výkonných umělců, zvukové a zvukově obrazové záznamy), ke kterému musí mít uživatel (organizátor akce) svolení nositelů práv udělené licenční smlouvou. V případě, že jsou užívány předměty ochrany bez takového svolení, jde o užití bez právního důvodu a o zásah do práv chráněných autorským zákonem.“ Na parties hrají přímo autoři a ti se dokonce začínají sdružovat ve Svazu nezávislých autorů, aby zabránili zneužití pravomocí nechvalně známou OSA

Sdílet