Hlavní navigace

Internetové diskuse a Prolux Consulting: tady končí prdel

18. 3. 2010 12:02 | Marek Antoš

K nedávnému dvanáctému výročí Internet Infa jsme včera dostali opožděný dárek: poprvé jsme prohráli u soudu. Na základě žaloby společnosti PROLUX Constulting Int, s.r.o., nám soud uložil, abychom smazali jedno vlákno diskuse pod článkem na Měšci. Zatím jde o nepravomocný rozsudek v první instanci a přemýšlíme, jestli se máme odvolat. Konkrétní kauza vlastně není moc důležitá: pokud z Internetu zmizí jedna diskuse o jedné pochybné společnosti, svět to přežije. Nejde ani o nás: požadavek, abychom Proluxu zaplatili 50 tisíc jako zadostiučinění, soud zamítl. V sázce je vlastně jen maličkost: jak má Internet v budoucnu vypadat a kam sahá svoboda projevu.

Napřed krátká rekapitulace, o co jde:

1. Na Měšci jsme v roce 2006 vydali článek o tom, jestli je lepší prodávat byt vlastními silami nebo prostřednictvím realitních kanceláří. Obchodní firma PROLUX Consulting Int se tam neobjevila ani v náznaku a článek sám byl vcelku neutrální.

2. V diskusi pod článkem se někteří čtenáři pochlubili se svými vlastními zkušenostmi s realitními kancelářemi, které nejsou vždy jen dobré. Je zajímavé, že diskuse pokračovala poměrně dlouhou dobu, možná i pod vlivem vyhledávačů, které do ní přiváděly nové účastníky. Na začátku roku 2008 se
tak mezi zcela věcným popisem různých zkušeností v názoru jedné čtenářky poprvé objevila zmínka o Proluxu, stejně jako o několika jiných realitkách. Postupně pak následovala i řada dalších příspěvků, celkem se slovo Prolux vyskytuje v šestnácti z nich. Prakticky všechny jsou negativní, je však mezi nimi i příspěvek označený jako „vyjadreni PROLUX“, ve kterém se tato společnost hájí.

3. V červenci 2009 jsme od společnosti PROLUX Consulting Int dostali žádost, abychom tuto diskusi smazali. Je třeba říci, že podle zákona provozovatel diskusí neodpovídá za jejich obsah a nemusí jej nijak kontrolovat. Pokud se však dozví, že určitý obsah je protiprávní, je povinen jej odstranit, a o to jsme byli žádáni. Odpověděli jsme, že pokud se prokáže protiprávnost dotyčných příspěvků, jsme samozřejmě připraveni splnit svou zákonnou povinnost, k tomu by nám však Prolux musel poskytnout nějaké další důkazy. Přiznávám, že v podobných případech jsme vždy trochu konzervativní a snažíme se nic bezdůvodně nemazat. Zde navíc přistoupily pochybnosti o praktikách této společnosti, o nichž bylo natočeno i několik televizních reportáží, byla podána trestní oznámení, na Internetu existují stránky sdružující poškozené zákazníky apod. Výsledky vyhledávání, co se o ni na Internetu píše, ostatně
umožňují, aby si každý udělal obrázek sám. Je samozřejmě možné, že nic z toho není pravda, ale z pozice vydavatele a provozovatele diskusí to těžko posoudit bez toho, že by nám Prolux věcně a věrohodně vysvětlil, proč jsou příspěvky jeho někdejších zákazníků nepravdivé. To se nestalo, ba dokonce se o to Prolux ani nepokusil.

4. Místo toho na nás v září 2009 podal žalobu a žádal jednak odstranění sporné diskuse, jednak zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši 50 tisíc Kč. Protože Měšec nebyl jediným místem, kde se o něm psalo, podal i další podobné žaloby, například na CPress Media, který vydává server Finexpert.cz. Ani soudu ovšem nenabídl důkazy o tom, že by příspěvky nebyly pravdivé. Omezil se na tvrzení, že podle občanského zákoníku má každá právnická osoba právo na ochranu dobré pověsti, a proto jakýkoliv, libovolný zásah do ní je protiprávní. Pravdivost či nepravdivost tedy není třeba prokazovat, jde o protiprávní obsah a provozovatel diskuse je povinen jej odstranit.

5. Soud zatím včera svůj rozsudek vyhlásil pouze ústně, písemně a s podrobným odůvodněním jej teprve sepíše; moje shrnutí proto berte s jistou rezervou. Na argumentaci Proluxu nepřistoupil, protože je natolik obecná, že by to v důsledku znamenalo zákaz jakékoliv kritiky, což je obtížně přijatelné. Ta však nesmí překročit meze slušnosti a je povinností provozovatele zajistit, aby se v diskusích nepoužívaly vulgarismy. K tomu zde podle soudu v některých příspěvcích došlo, proto rozhodl o tom, že se celé označené vlákno má smazat. Požadovaných 50 tisíc Proluxu nepřiznal, ani náhradu nákladů řízení. Důvodem byl zřejmě celkový kontext a snad i pověst Proluxu, vyplývající z jiných zdrojů.

teď pár úvah, které se mi honí hlavou:

1. Internetová anonymita přímo vybízí ke zneužití. Někdo se mi nelíbí? Není nic snazšího, než ho v diskusi pomluvit. Svádí to i k nekalé soutěži. Když budu soustavně do všech diskusí psát, že konkurenční společnost podvádí své zákazníky, to by bylo, aby tomu část čtenářů neuvěřila. Je pochopitelné, že musí existovat nějaký způsob, jak se takovým praktikám bránit. Kdyby ne, brzy vzniknou zástupy specializovaných agentur, které budou chrlit tisíce podobných negativních příspěvků, aniž by se kdokoliv měl šanci dobrat pravdy.

2. Provozovatelé diskusí obvykle v podobných kauzách nejsou přímo angažování. To je částečně výhoda, protože jsou neutrální. Je to ale také podstatná nevýhoda: my vůbec nevíme a nemůžeme vědět, která z obou stran nějakého sporu má pravdu. Pokud bychom v podobných případech mechanicky mazali diskuse na základě jakékoliv žádosti, která nám přijde (a chodí jich dost), velmi často by to postihlo i zcela pravdivé příspěvky. Podle mého tak nezbývá, než chtít po žadateli, aby prokázal, že pravda je na jeho straně. Chápu, že někdy je těžké vysvětlovat, že se něco nestalo, ale přinejmenším určitá míra přesvědčivosti je myslím nutná. O to se Prolux ani nepokusil: nejenže nikdy nedokázal, že by příspěvky byly nepravdivé, ale on to vlastně ani netvrdil.

3. O diskusích na Internetu se občas mluví jako o žumpě. V některých případech to může být pravda a my sami často řešíme, jaká je vhodná strategie. Co je vlastně pro naše čtenáře lepší: svobodný prostor, nebo prostor regulovaný, ale čistý? Nemyslím si, že existuje jediná správná odpověď. Ba dokonce není stejná bez rozdílu pro všechny servery. Velké zpravodajské weby už zřejmě překročily hranici, kdy je regulace nutná, zatímco na menších specializovaných titulech se většinou diskuse drží uvnitř určitých mezí.

4. Ve zmiňovaném případě se v 16 příspěvcích o Proluxu objevily tři expresivní výrazy, o které se rozsudek opírá. Konkrétně:„Spo­lečnost PROLUX lže jak svině“, „zlikvidovat PROLUX!!!!“ a „Nikdy jsem si nemyslela jaká jsem s prominutím husa a naletím podvodníkům, jinak je nazvat nemůžu.“ Šestnáct let strávených na Internetu jistě může mít vliv na charakter, a tedy i na moje vnímání těchto vyjádření. Nezasažený člověk by to možná zhodnotil jinak, mně se však vzhledem k celkovému kontextu (!) nezdá, že by šlo o vyjádření nepřijatelná. Pokud by byl stejným způsobem osočen někdo, kdo by následně prokázal, že je čistý jako lilie, nepochybně bych to vnímal jako nepřijatelný příspěvek, který je nutné okamžitě smazat. To ale není tento případ: skutková tvrzení o nekalých praktikách Proluxu nebyla vyvrácena, ba ani vyvracena. Nelze přehlédnout, že slovo „zlikvidovat“ zde má úplně jiný význam než u běžného člověka. Tam bychom se asi nevyhnuli pocitu, že má jít o fyzickou likvidaci (s čímž bychom se nemohli smířit), zatímco likvidace společnosti je naprosto běžný proces, který přesně tímto pojmem označuje zákon.

5. Soudu nejde o pravdivost či nepravdivost kritiky, kterou nijak neposuzuje, ale pouze o její formu. V důsledku tak z nás, provozovatelů diskuse, činí arbitry slušnosti. Co je a co není přijatelné slovo? Jak vidíme z tohoto případu, svině už zjevně ne; a co třeba svinstvo? „To hnusné bílé svinstvo padá mi za límec“ – pryč s tím? A co třeba malebné slovo prdel? Okamžitě smazat cokoliv, kde se objeví? Nebo je závadné jen někoho do ní poslat, zatímco dělat si ji z jiného je v pořádku? Formulace „Prolux si z nás dělá prdel“ namísto té původní se lhaním už by ale asi taky neprošla. Vynalézavost diskutujících je bezmezná: takže co třeba varianta „p.r.d.e.l“? Babo raď. (Pokud tedy baba také není vulgarismus.)

6. Nelze ovšem přehlédnout, že sám soud se této roli vyhnul. Pokud mu nevadí kritika, ale jen vulgární kritika, měl myslím vhodnou příležitost ukázat, co do této kategorie patří, a rozhodnout o smazání zcela konkrétních příspěvků. Místo toho se přiklonil ke smazání celého vlákna, tedy včetně názorů, které z mezí slušností nijak nevybočily.

7. Formálně vzato jde o spor mezi Proluxem a námi jako provozovatelem diskuse. Fakticky se však týká především našich čtenářů a jejich svobody projevu. Ta je součástí práv zaručených Listinou základních práv a svobod, ale samozřejmě není a nemůže být bezbřehá. Pokud narazí na jiné základní právo, kam patří i právo na ochranu dobré pověsti, je vždy třeba posoudit konkrétní případ a rozhodnout, které z nich má dostat přednost. I vulgární projev podle mého názoru může zasluhovat ochranu; svoboda projevu tu není od toho, aby chránila spisovná vyjádření Mirků Dušínů, se kterými všichni souhlasí a nevzbuzují žádné konflikty. Na to bychom ji nepotřebovali; taková vyjádření nikomu nevadí, co tedy chránit? Jejím smyslem je naopak ochrana kontroverzních výroků. Jestliže má dojít k tak zásadnímu zásahu do svobody projevu, jakým je úplné smazání názorů, zdůvodnění by mělo být zcela jasné a vysvětlit, v čem každý jeden z nich zasahuje do práv druhých. Příkaz soudu, aby bylo smazáno celé vlákno diskuse, aniž by přímo vyjádřil k jednotlivým příspěvkům a jejich obsahu, se mi jeví jako pochybné a porušující ústavní zásadu přiměřenosti zásahu.

Co z toho plyne? Ještě nevím. Každopádně jsem zvědavý na vaše názory. Jen prosím: bez vulgarismů.
 • 18. 3. 2010 23:18

  jake (neregistrovaný) 81.0.216.---

  Vážení, nedivte se! V této zemi je dobrým zvykem podporovat podnikání, bez ohledu na to, jak kvalitní a čisté je! Nikoho nezajímá, zda je ta která firma solidní, nebo je to banda ničemů, kteří by v každé civilizované zemi skončili po velmi krátké době a několika trestních oznámeních na dlouho v kriminále. Když jsem byl koncem 90 let v USA, byly reakce většiny lidí, se kterými jsem mluvil typu: Proboha, co se to u vás děje? Podvodník rozkrade miliony, pak zruší firmu, udělá novou a jede dál! Jak je něco takového vůbec možné? kdyby tohle někdo udělal u nás, tak ihned skončí s ostudou a navždy! A protože republika je prolezlá korupcí skrz nazkrz, tak spravedlnost a právo se měří podle velikosti všimného; děravý zákon není problém, když se dobře zaplatí, zkroutit do ,,žádoucí" podoby.

 • 18. 3. 2010 23:24

  J. M. (neregistrovaný) 85.207.41.---

  Držím vám palce v případném odvolání, doufám, že to nenecháte být, protože tohle rozhodnutí je vážně skandální.

  Navíc je založeno na evidentním nepochopení významu těch vět. Ve větě "Prolux lže jako svině" se Proluxu nenadává do sviní ani se nepřirovnává ke svini, nýbrž se říká, že hodně lže. Protože výraz "jak svině" je v hovorové češtině úplně běžně používáné ustálené slovní spojení, znamenající "hodně" (např. "mám hlad jak sviňa"), a je neutrální, tedy nemá ani kladný, ani záporný význam (můžu třeba říct "vypadáš dobře jak sviňa"). Stejně tak ve větě "já husa jsem jim naletěla" se nikomu nenadává do hus, to je pouhá sebekritika.

  Takže v případném odvolání bych se rozhodně zaměřil na jazykový rozbor těchto vět a jejich významu. Klidně i s přizvaným expertem na český jazyk. Je úplně evidentní a podle mě snadno prokazatelné, že pan soudce Jirsa vůbec nepochopil jazykový význam těch vět. Slovo svině je například spisovné, a na větě "já husa jsem jim naletěla" není vulgárního ale opravdu vůbec nic.

 • 19. 3. 2010 8:41

  Tomas (neregistrovaný) 78.147.181.---

  Me mrzi, ze se tady vsichni opiraji o nejake "podpora podnikani at je spatne jakkoliv", apod. Soudce Jirsa podle meho vse spravne pochopil, iinfo nedokazalo, ze prolux podvadi klienty a bylo mu narizeno prispevky odstranit. Kde je konec svobody slova?

 • 19. 3. 2010 8:46

  David Ondrejkovič (neregistrovaný) 194.50.64.---

  Pokud by předmětem jednání bylo to, zda PROLUX podvádí klienty nebo ne, pak by IINFO nade vší pochybnost tuto skutečnost prokázalo a soud tak vyhrálo v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že se ale PROLUX v žalobním petitu i v průběhu celého soudního jednání cíleně vyhýbal právě možnosti dokazování jeho "křišťálově čistých úmyslů" (a nic takového neměl ani v žalobním návrhu), není divu, že soudce tuto skutečnost mohl zmínit pouze okrajově. I tak se ale rozsudek o bezvýběrovém smazání celého vlákna zdá být proti zdravému rozumu.

 • 19. 3. 2010 8:54

  J. M. (neregistrovaný) 85.207.41.---

  Tomas: Soudce Jirsa nepochopil nic a vy jste nepochopil soudce Jirsu. Soudce Jirsa výslovně řekl, že důvodem jeho závěru není to, že se o Proluxu tvrdilo, že podvádí, soudce Jirsa výslovně řekl, že taková kritika je v pořádku, soudce Jirsa výslovně řekl, že jediným důvodem je to, že ta kritika byla vulgární. Což nebyla - výraz "lže jak svině" v běžné hovorové češtině znamená "strašně lže", na výrazu "já husa jsem naletěla podvodníkům" není vulgární ani slovo husa (kterým navíc pisatelka kritizuje pouze sama sebe), ani slovo podvodník (odkdy je slovo podvodník vulgární? Navíc sám soudce Jirsa řekl, že tvrdit o Proluxu, že podvádí, není důvodem k postihu.) Soudce Jirsa sám sebe usvědčil ze lži - výslovně řekl, že jeho rozhodnutí je založeno na věci, která prokazatelně neplatí.

  Soudce Jirsa prokázal pouze neschopnost porozumět skutečnému významu vět v českém jazyce. A na to bych se v odvolání zaměřil, stejně tak jako na ten zcela zjevný logický rozpor v jeho závěru, který je snadno vyvratitelný. Rovněž jeho komentáře celé situace jsou značně neprofesionální, výroky o tom, co nepatří do demokratické společnosti, si může publikovat na svém blogu, ale ne takto mluvit ve výkonu funkce. Tím aktivisticky angažovaným proslovem značně zpochybnil svoji důvěryhodnost a nezaujatost. I na to bych se v odvolání zaměřil.

 • 19. 3. 2010 9:40

  Jan (neregistrovaný) 85.71.47.---

  Pokrok se vážení zastavit nedá.
  Za Rakouska nesměly mouchy tento v hospodě U Kalicha na obraz Císařepána,
  ani před jednadvaceti lety si nesměl nikdo pouštět v hospodě hubu na špacír a někoho přirovnávat k domácímu zvířeti.
  Doba pokročila. Pivo se už pije mnohem méně a střední vrstva do hospod nechodí.
  Tak se musí kontrolovat internet.
  Pořádek musí bejt.
  Už víte proč bývají lidé od IT lépe placeni než doktor na interně, který většině z nás nakonec může zachránit život?
  Protože obsluhují složitější technologie ? Nikoliv. Ty technologie zvládají bystří maturanti i lépe. Ale plní úlohu tajného špicla Bretschneidra. A taky vědí co jiní ne.
  Opravdu jsme chtěli takovýhle internet ?
  Pokrok je že Vás nezavřou. Jen Vás novodobý kádrovák vyhodí z práce, žena se s Vámi rozvede, exekutor Vám sebere střechu, ale když budete mít štěstí tak Vám nechá alespoň ten kus provazu.

 • 19. 3. 2010 10:23

  Czestmyr (neregistrovaný) 88.100.190.---

  [42] Ad "Iinfo neprokazalo" - od kdy plati presumpce neviny? Pokud me nekdo zaluje, ze jsem porusil nejaky zakon, lezi dukazni bremeno na nem.

 • 19. 3. 2010 10:24

  Czestmyr (neregistrovaný) 88.100.190.---

  [46] Haha, sam jsem se zamotal. Melo tam byt "presumpce viny"

 • 19. 3. 2010 10:35

  Shadowmaster (neregistrovaný) 212.67.76.---

  Ke konci presne narazite na stejnou uvahu, kterou mam i ja, a napada me:
  ... Co kdyby kdokoliv, neanonymni, z jmenovane diskuze, ktery nema s kritikou ohledne Proluxu nic spolecneho, vznesl zalobu na stat (nevim jak na soud) prave pro poruseni jeho zakladnich lidskych prav... Jeho nazor byl narizenim soudu odstranen nezakone?... Co by se delo pak?

 • 19. 3. 2010 10:43

  Kateřina Hrubešová (neregistrovaný) 85.207.207.---

  Z mého pohledu jde o další střet kamenného světa s tím internetovým. Pohybuji se také ve státní sféře a pochopila jsem, že soudy, ministerstva, tvůrci zákonů apod. neumějí s pojmem internet pracovat a snaží se na něj aplikovat pravidla jim známého světa. Nedopadá to dobře -pro internet. Zároveň výše jmenovaný soudce odlišil dva základní pojmy - pravdivost tvrzení a jeho formu a hodnotil jen to druhé. Já bych se odvolala. Myslím, že by stálo za to tuto kauzu otevřít a veřejně o ní začít diskutovat. Příležitostí je víc než dost.

 • 19. 3. 2010 11:25

  tv (neregistrovaný) 85.160.52.---

  Budu za ďáblova advokáta, ale jako provozovatel diskuse máte jistou zodpovědnost.

  Přijde mi nehezky alibistické říct "já nic, já jen provozovatel diskuse, za tu špínu můžou uživatelé" (ano, přeháním). Kdybych to měl osvětlit příkladem - pokud si sousedi přijdou stěžovat na hluk a já jim řeknu "to já ne, to nájemník" a nepustím je do baráku, protože tam nemají co dělat, chovám se +- stejně (nehezky).

  A nic na tom nemění druhý můj názor, a to "říct o hajzlovi, že je hajzl, je zcela v pořádku". I když je to vulgarismus.

 • 19. 3. 2010 11:36

  Czestmyr (neregistrovaný) 88.100.190.---

  [50] Sousede s podivnou povesti si budou stezovat na hluk a budou chtit moje najemniky vystehovat. Ja jim reknu, ze neumim posoudit, zda opravdu najemnici provedli neco spatneho a budu po nich chtit dukaz. Oni me ale misto toho zazaluji za ruseni nocniho klidu a budou po mne pozadovat jeste penize za ujmu na zdravi, kterou jim hluk zpusobil. Soud potvrdi, ze moji najemnici se chovali hlucne a obtezovali tak sousedy, ale bude mu vadit jenom to, ze hluk tvorila reprodukovana Britney Spears.

  Jednou vetou - analogie vzdycky nekde pokulhavaji. Zustanme u tematu...

 • 19. 3. 2010 11:39

  Czestmyr (neregistrovaný) 88.100.190.---

  [49] Vas pohled je naprosto trefny. Tech pripadu, kdy se na virtualitu nedaji aplikovat principy, ktere funguji v realite, lze dnes najit spoustu a diky nim vznika spousta konfliktu a nedorozumeni.

 • 19. 3. 2010 12:36

  Brooch (neregistrovaný) 82.113.44.---

  Svoboda slova nesmí být omezena.

  Soud v tomto pripade stanovil hranici, kdy je diskuze jeste pripustna a dokonce to, jakou formou nesmi probihat.

  Zcela si tak prisvojil pravo rozhodnout kdo, kdy, kde a co ma a nesmi ostatnim sdelit.

  Absurdni je dopad takoveho rozhodnuti, ktere narizuje smazat naslednou diskuzi celou.

  To je totez, jako vyhodit lidi od stolu v hospode, protoze nemluvi tak jak si pan soudce predstavuje. Spisovne a bez emoci.

 • 18. 3. 2010 21:44

  Pavel Sýkora (neregistrovaný) 217.11.240.---

  To co napsal(a) x v příspěvku 35 mi připadá nejvážnější. Kdyby soudce nařídil smazat konkrétní vulgární výrazy, věty nebo příspěvky, bych ještě jakž takž rozdejchal (i když bych tím nebyl nadšen, IMHO to zas tak moc vulgární nebylo - "sprostá" slova asi tak na úrovni dětí z mateřské školy). Ale nedovedu si představit tu právní konstrukci, která vysvětlí, proč jsou mazány ty ostatní příspěvky - jiných uživatelů, které nejsou vulgární a dokonce se netýkají ani dotčené firmy.

 • 18. 3. 2010 20:17

  x (neregistrovaný) 188.92.9.---

  Me tak napada, co kdyby dotceni diskutujici (jiste by se jich dost prihlasilo) podali trestni oznameni na onoho soudce, protoze smazanim jejich nazoru, pripadne autorskeho dila zasahuje do jejich osobnostnich prav ? Redakce by to pak mohla zkusit koordinovat.

 • 18. 3. 2010 21:21

  John (neregistrovaný) 85.161.168.---

  Navrhuji, abychom si tu diskuzi vsichni stahli a zverejnili na ruznych webech a strankach, jsem zvedav jestli Prolux bude zalovat kazdou stranku zvlast, kdyz jich bude treba 100 a jak to dopadne... Hned si to jdu stahnout a s dovolenim vydavatele bych to zacal umistovat na ruzne weby, nechal zaindexovat... schvalne co bude ;-) je to citace, takze za text nejsem zodpovedny, nakonec pokud je tam i vyjadreni spolecnosti Prolux, nevidim na tom nic spatneho. Jasne, jestli jsou to pomluvy je to smutne, i takova muze nastat situace, ale u realitek zname jak to je, nakonec proste vyjadreni firmy povazuji za dostatecnou obranu a kazdy si pak muze vybrat komu verit. Nebo nam bude narizovat zitra soud komu verit?

 • 18. 3. 2010 12:24

  noname (neregistrovaný) 213.220.245.---

  Doufam, ze se odvolate a soudy vyssi instance vezmou rozum do hrsti a tento nesmyslny rozsudek zrusi. Drzim palce a preju pevne nervy a osobne si myslim, ze pan soudce si jenom dela PR.DEL :D

 • 18. 3. 2010 12:47

  Tomáš Jelínek (neregistrovaný) 90.178.112.---

  Nezlobte se na mě, ale tohle je tedy průšvih české justice. Kde to proboha žijeme? Kde je ta "svoboda slova" a demokracie obecně? Škoda, že nemohu publikovat svůj opravdový názor, protože jsem slíbil, že nebudu mluvit sprostě. Teď opravdu nejsem rád, že žiji v tomto státě, protože co tady se všechno děje, to už nemá obdoby.

 • 18. 3. 2010 12:52

  Honza Makovička (neregistrovaný) 212.158.158.---

  Ahoj Marku,

  psal jsem to už i Honzovi na FB. Podle mě je řešení zrušit anonymitu. Každý ať za sebe říká co chce. Ale ať si sám nese důsledky. Zcela souhlasím především s bodem prvním v úvahách. Většina špíny a vulgarity, co v diskusích je, je jednoduše anonymní. Jen zřídka vidíš, že se takto vyjadřují lidé, kteří se podepíší (pravým jménem).

  Souhlasím s tím, že to rozhodnutí soudu je nešťastné (ve stylu "větší než malé množství"). Situaci by podle mě prospělo jednoznačné určení toho, že za příspěvky je odpovědný ten, kdo je píše, nikoliv médium. To je k bodu 7 v úvahách. A nenapadá mě nic, o co přijdeme, pokud ten, kdo píše kritické příspěvky, bude jednoznačně identifikovatelný. Svoboda projevu ostatně - laicky soudím - tohle i předpokládá (a není tam nic o svobodě projevu anonyma).

 • 18. 3. 2010 12:53

  Daniel (neregistrovaný) 217.77.165.---

  Odvolat se.
  Vyuzit moznosti diskusi a jineho sireni svobodnych informaci ke kultivaci podnikatelskeho prostredi.
  Hodne stesti!

 • 18. 3. 2010 12:58

  Marek Lutonský (neregistrovaný) 193.165.166.---

  Marku, opravdu soud nařídil odstranit celou diskuzi? Včera jsem se bavil s Daliborem a podle toho, co jsem pochopil, tak to měly být jen ty konkrétní sporné příspěvky. Tak jsem k tomu zatím přistupoval, ale tohle by asi hodně měnilo situaci.

 • 18. 3. 2010 13:06

  CCblue (neregistrovaný) 78.108.102.---

  V duchu tohoto rozhodnutí soudu bych tedy požadoval, aby bylo zakázáno psát, že piráti (tedy ti co porušují autorský zákon) kradou.

 • 18. 3. 2010 13:21

  _r3450n_ (neregistrovaný) 165.72.200.---

  Taky doufam, ze se odvolate. Je to logickej krok vzhledem k tomu, cim se ohani druha strana a tomu, jak primitivni ten rozsudek je.
  Pokud ano, bude to nejspis resit jinej soudce, takze vam preji, aby si ten novej pamatoval, ze tady kvuli svobode projevu byla kdysi revoluce a uvedomil si, ze pokud se Prolux obhajuje, tak by mel mit neake dukazy obhajoby. Nebo snad ne?
  Pan Jirsa na to zrejme v tom navalu prace zapomel.

 • 18. 3. 2010 13:23

  Czestmyr (neregistrovaný) 88.100.190.---

  Velice pekne shrnuti, se kterym nelze nez do pismenka souhlasit! Podobnym smerem se ubiraly i moje uvahy, kdyz jsem si precetl blog Petra Krcmare na rootu. Naprosto souhlasim s tim, ze provozovatel nemuze byt zadnym arbiterem slusnosti.

  Pridal bych jenom jednu pripominku - zustava pro me zahadou, proc Prolux zaloval provozovatele a nepodal misto toho trestni oznameni na autory prislusnych prispevku? Po precteni nekolika komentaru jsem se jenom utvrdil v nazoru, ze provozovatele inkriminovanych diskuzi skutecne nemohli tusit, zda se tvrzeni Proluxu o protipravnosti prispevku zakladala na pravde, a tak stale nevidim prazadne oduvodneni zaloby na ne. Prolux by mel hezky zacvakat soudni vylohy!

 • 18. 3. 2010 13:27

  keepsea (neregistrovaný) 89.103.121.---

  V prvé řadě vám chci poděkovat že jste nevyměkli, a zkusili jste za právo na svobodu projevu vašich čtenářů bojovat. Mohli jste to prostě hned smazat a nenechat se vláčet po soudech - neudělali jste to a to se cení. Klobouk dolů, máte odvahu.

 • 18. 3. 2010 13:34

  Jakub Nešetřil (neregistrovaný) 212.47.19.---

  Velmi pěkně shrnuto, díky Marku. Taktéž doufám, že se odvoláte.

  Nemyslím si ani, že je rolí soudu určovat, které příspěvky jsou vulgární - jak sám píšeš, i vulgarity zaslouží ochranu svobody projevu. Bylo by tedy dobré určit, které příspěvky konkrétně defamují společnost Prolux. A také jak - zda formou, či obsahem.

 • 18. 3. 2010 13:35

  pedro (neregistrovaný) 62.168.11.---

  to si soudce snad dela KOZY!!! :)
  vazne neuveritelne
  goodluck a jdete do nich!!

 • 18. 3. 2010 13:44

  _r3450n_ (neregistrovaný) 165.72.200.---

  [8.] Zahada to neni. Pousteli se jen do toho boje, kterej meli sanci vyhrat.

 • 18. 3. 2010 13:45

  Adam Hauner (neregistrovaný) 85.207.50.---

  Marku, zveřejní II písemné odůvodnění, až bude dostupné? Odvolání bych zvažoval =)

 • 18. 3. 2010 13:50

  Jan (neregistrovaný) 94.113.93.---

  Tedy pokud zítra pojedu náhodou stejnou tramvají jako soudce Jirsa a budu hulákat, že je tento soudce neinformovaným blbem, neznalým souvislostí, který by soudce dělat neměl, pak tedy může on, dotčený soudce Jirsa, zažalovat majitele / provozovatele dopravy za to, že jsem ho tam osočoval, čemuž měl dotyčný majitel / provozovatel dopravy zabránit. Nuž možná, že ctihodný pan soudce Jirsa čte právě s vervou Švejka a některé věci se mu v tom "aifru" pletou?! Možná! A možná, že....

 • 18. 3. 2010 13:51

  Czestmyr (neregistrovaný) 88.100.190.---

  [12] No to je prave ta zahada! Proc meli sanci takovy (z meho pohledu nesmyslny) boj vyhrat?

 • 18. 3. 2010 13:54

  SEO & Reklama na Internetu (neregistrovaný) 81.0.253.---

  No vyřešil bych to tak, že bych
  a) se odvolal
  b) jestli to bude nutné, tak dočasně odstranil příslušné příspěvky (myslím ale že to je až po pravomocném rozhodnutí, tj. nikoliv do odvolání)
  c) vydal na Měšci investigativní (a pravdivý) článek o Proluxu, aby Prolux pochopil, že navážet se takhle pitomě do médií se nevyplácí

 • 18. 3. 2010 15:05

  Marek Antoš (neregistrovaný) 195.113.8.---

  [5] S jistotou to budeme vědět až v okamžiku, kdy dostaneme písemnou verzi rozsudku, která zřejmě teprve vzniká (což je obvyklé). Podle ústního rozsudku nám však uložili odstranit celé konkrétně určené vlákno, ve kterém jsou i příspěvky bez jakýchkoliv expresivních výrazů.
  [13] Až dostaneme rozsudek, určitě ho někam pověsíme.
  [16] Ano, povinnost odstranit bude až 30 dnů od právní moci, tj. pokud se odvoláme, zatím to nebude vykonatelné.

 • 18. 3. 2010 15:10

  HoBr (neregistrovaný) 62.209.205.---

  Spíš jenom taková okrajová poznámka: částečně podobné téma (přípustnost/nep­řípustnost vulgarity) měl film o Larrym Flintovi. To mě tak napadlo nad čtením článku.

 • 18. 3. 2010 15:31

  Petr (neregistrovaný) 89.176.31.---

  Rozhodně se odvolejte, to rozhodnutí je špatné v této konkrétní kauze a je velmi velmi špatné obecně :(

  Dneska to bude smazané vlákno, zítra půlka webu a pozítří povinný šmírprogram na každém počítači, aby náhodou někdo nenapsal závadný příspěvek s autobonzem na česko verzi Hadopi.

  Držím palce!

 • 18. 3. 2010 15:36

  Tomas (neregistrovaný) 78.147.181.---

  Narozdil od ostatnich s rozsudkem alespon castecne souhlasim. Prolux napadl prispevky, vy jste nebyli schopni dokazat jejich pravdivost, bylo vam ulozeno je odstranit. Tecka. Bez ohledu na to, zda jednou ze spolecnosti ve sporu je Prolux.

 • 18. 3. 2010 15:37

  Robert (neregistrovaný) 89.24.98.---

  Jestli si, podle "vyjadreni PROLUX", ta firma tolik věřila, že ji lidé na Měšci nařkli neprávem... mohla například své dobré/spokojené klienty požádat aby uvedly směr diskuse na pravou míru.

  Je sice pravda, že negativní kritika mívá často navrch (na Internetu snad ještě více), ale na druhou stranu o těch dobrých/pocti­vých/spolehli­vých se většinou ví (a to i bez Internetu).

 • 18. 3. 2010 15:41

  hexx (neregistrovaný) 195.47.33.---

  No a co kdyz nekdo vezme to zavadne vlakno diskuse a zacne ho kopirovat na milion webu? Co pak? Jak to pak odstranite? Jak to pak bude Prolux resit? Skonci kvuli tomu internet jako celek?

 • 18. 3. 2010 15:58

  Tomas (neregistrovaný) 78.147.181.---

  Robert: to ale nebylo predmetem sporu.

  hexx: Nemyslim, ze je nutne toto resit. Prolux resil prispevky na mesec.cz a tomu bychom se meli venovat. Neni zde zadne spojeni s jinymi servery, i kdyz se vetsina komentatoru snazi spojit tento pripad s budoucnosti internetu.

 • 18. 3. 2010 15:59

  Miloslav Ponkrác (neregistrovaný) 194.213.44.---

  No a já jsem před cca rokem, když jsem volil doménu pro svůj web tak nějaqk si začal všímat rostoucích tendencí v cz a eu a zvolil jsem doménu z jiného TLD.

  Sice nemám sebemenší důvod nikoho zajímat, ale že se něco rodí ve společenské tendenci bylo jasné. Tohle je jen inkarnace déle trvající společenské tendence. Prostě strom společenské tendence čas od času urodí plody.

  NIC se nerozpakoval před nedávnem zrušit některé .CZ domény druhého řádu, pravděpodobně zaplacené. Český soud před časem tvrdě propíral zvedavec.org a obžaloval autora za blbosti – kdyby nebyl Kanaďan a stárnku měl na .cz doméně, nebo tady hostoval, bylo by mu to zrušeno ajn cvaj. Podobných excesů najdete za poslední rok v Česku a .cz doméně plno.

  Proto si myslím, že není od věci nemít doménu v Evropské TLD, a v .CZ už vůbec. Trend byl jasný a je jasný. Svoboda slova tu není už mnoho let (viz zákony na popírání holokaustu, neustálé bušení, že jsou všichni rasisté, hysterie s těmi a oněmi výroky v médiích tam a onde, které pak zkoumá soud).

  Jsem normální člověk, ale českou doménu ee. Je to pitomost.

 • 18. 3. 2010 16:22

  David Ondrejkovič (neregistrovaný) 194.50.64.---

  Jak je ta informace od včerejška postupně upřesňována - vidím to jasně: ODVOLAT SE, ODVOLAT SE ODVOLAT SE!!! (Dosaďte si libovolný vulgarismus) nemá právo domáhat se ochrany dobré pověsti, neboť žádnou nemá. Pokud výrok soudce připouští, že smazání má nastat i v důsledku nutnosti ochrany dobré pověsti - je to (Dosaďte si libovolný vulgarismus). Pokud jsou ony tři výše uvedené příklady zmíněny výslovně jako důvody zrušení diskuse, pak je to (Dosaďte si libovolný vulgarismus).

 • 18. 3. 2010 16:31

  Robert (neregistrovaný) 89.24.98.---

  Jen drobné upozornění.
  Adresa http://antiprolux.cz/ již neexistuje, ale zato jsem zjistil že existuje (mimo NIC.cz) adresa tato http://antiprolux.netii.net/

 • 18. 3. 2010 16:55

  Roman Vasicek (neregistrovaný) 165.72.200.---

  Drzim vam place. Doufam, ze se odvolate a vyhrajete. Takhle to prece nemuze skoncit. To by byl i konec svobody projevu, kdyz neni mozne uverejnit kritiku. Ta analogie s tramvaji v prispevku [14] je opravdu hezka.

  Jak jsem psal do diskuze na root.cz, v pripade nutnosti udelejte sbirku - jsem ochoten prispet na pripadne soudni vylohy.

 • 18. 3. 2010 17:02

  Tomáš Ruprecht (neregistrovaný) 90.181.184.---

  1. Odvolat
  2. Pokud nechcete mít problémy, dát možnost registraci pouze na základě rodného čísla a platného OP

 • 18. 3. 2010 17:16

  Robert (neregistrovaný) 89.24.227.---

  Dobrá,

  Nebudu odkaz na "Antiprolux", na tento blog, znovu psát (když jste ho neschválili). Ale, mohli byste mi prosím alespoň sdělit co je na něm závadného? Přijde mi, že se jen skupina lidí snaží bránit praktikám této společnosti...

  Za svůj život na Internetu jsem již viděl podobných stránek více a daleko "ostřejšího" charakteru. Myslím, že i Měšec má ledasco za sebou (například: ProfiReal, ČFU/Trnka). Některé tyto diskuse byly záměrně zavaleny spamem, odkazy na porno, nebo na zavirované stránky...

 • 18. 3. 2010 17:22

  Marek Antoš (neregistrovaný) 195.113.8.---

  [29] Omlouvám se, jen jsem přehlédl, že ten názor čeká na schválení; už je tu. Je tam nějaký automatický filtr, takže normálně se názory neschvalují, jen když má robot podezření na spam.

 • 18. 3. 2010 17:25

  Marek Antoš (neregistrovaný) 195.113.8.---

  [24] Zmiňujete mazání domén u CZ.NICu, to mne zajímá, mohl byste být konkrétnější? Zachytil jsem jen informaci o tom, že došlo k útoku na jednoho registrátora, prostřednictvím něhož bylo s využitím ukradených čísel platebních karet zaregistrováno větší množství domén. Měly být patrně následně použity pro nějaký další útok, ale než k tomu mohlo dojít, dotyčný registrátor na to upozornil CZ.NIC. Na základě jeho požadavku pak byly domény zrušeny. Myslíte tedy tenhle případ, nebo je to něco jiného?

 • 18. 3. 2010 18:10

  Martin Kučers (neregistrovaný) 78.24.11.---

  Problém vidím v tom, že soud řešil víc formu než obsah. Zakázání vulgarismů nic nevyřeší (i když omezí). Uživatelé si stejně budou chtít zanadávat a místo "prdel" budou používat "prdelka". Případně si najdou nějaké slovo jiného významu, které budou používat zástupně jako například: "Viděls tu holku? Ta měla velký ... ´oči´." Nebo ještě jinak: "Jó Prolux, to je opravdu "solidní" společnost. Taky s nimi máte "dobré" zkušenosti?" Nebo používat slova s pozitivním významem a před ně dávat nějaký znak negace...

  Právníci Proluxu se teď nudit nebudou, stačí se podívat na výsledky vyhledávání. A po českých webech by se mohli vrhnout na Archive.org :)

 • 18. 3. 2010 18:30

  Brooch (neregistrovaný) 62.24.74.---

  Zakazat a smazat, to by jim slo. Diskuze dnes. Zitra sny, pozitri myslenky a v nedeli vzpominky.

 • 19. 3. 2010 13:43

  HaryFotr (neregistrovaný) 194.228.236.---

  Zdá se, že o tomto si můžeme nechat jenom zdát:

  "Amendment I
  Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances."

  Za 20 let od převratu jsme toho nedosáhli a už ani "díky" sEUcialismu nedosáhnem.

 • 19. 3. 2010 14:24

  Tom5 (neregistrovaný) 87.68.211.---

  [55] A to si vykládáte tak, že je možné kohokoli urážet?

  Je známa řada případů, kdy nejvyšší soud USA rozhodl, že tento První dodatek není nad ochranou osobnosti. Dokonce u nás si můžete veřejně ze slavných osob dělat v mezích slušnosti legraci, v USA soud prohrajete (na Internetu najdete příklady s právním rozborem). Nechci tím říct že jsme na tom lépe nebo hůře. Jen, že všechno má 2 strany mince. Ale to většina diskutujících nevidí :-(

 • 19. 3. 2010 14:42

  Tom5 (neregistrovaný) 87.68.211.---

  Pane Antoši, jak si představujete důkaz, který prokáže, že daná osoba není svině? To by se vám jako právníkovi stávat nemělo.

  Můj názor:

  Kritika: ano
  Urážky: ne
  Vulgarismi: jak kde
  Odpovědnost: omezená odpovědnost za anonymy (něco jak v případě nezveřejněných zdrojů)

 • 19. 3. 2010 15:42

  Brooch (neregistrovaný) 82.113.44.---

  57> Jaká osoba? Na použitý titulek "Prolux lže jak sviňa" by mohla reagovat především ta sviňa. Nebo ona vlastně už reagovala, že?

 • 19. 3. 2010 16:04

  Tomáš Ruprecht (neregistrovaný) 90.181.184.---

  Jak říkám, dle mne je řešení jednoduché, pokud provozovatel chce přenést odpovědnost za pisatele, musí být identifikovatelní. Navíc, připadá mne ABSURDNÍ vůbec uvažovat o anonymních diskusích, pokud chci vyjádřit SVŮJ názor, tak je to MŮJ soukromy/osobní názor, za který se přece normálně podepisuju

  Proč se lidé podepisují např. na smlouvy? Proč se podepisují ve škole? Proč nemáme všude anonymy?

  Mne to připadá jako návrat k NORMÁLU, kdy každý člověk je SÁM za SEBE ODPOVĚDNÝ a tudíž pod každý svůj čin by se měl podespat, jinak je jeho názor bezcenný.

 • 19. 3. 2010 16:44

  Czestmyr (neregistrovaný) 88.100.190.---

  [54] Jakapak vymluva? Cetl jste clanek? Jmenovite bod 3 v rekapitulaci? Copak mam jako provozovatel diskuzniho fora skakat, jak mi kdejaka spolecnost nebo zajmova skupina bude piskat? Kde bychom to pak byli? A vyrazy jako zbabelost nebo vyhybani se zodpovednosti uz jsou dle meho soudu uplne mimo. Nerad se uchyluji k invektivum, ale probudte se (a prectete si znovu clanek - nikdo se prece zadne zodpovednosti nevyhybal)!

 • 19. 3. 2010 17:26

  Robert (neregistrovaný) 89.24.65.---

  [42, Tomáš] Myslím si to samé. On pravděpodobně ani pan Jirsa (soudce pro danou kauzu) jinou možnost neměl. Prostě mu byl přidělen případ. Osobně si o Proluxu může myslet co chce, ale jako soudce musel vyhovět zákonu. Zákony u nás nejsou příliš propracované (spíše bych řekl, že se zabývají každou nepodstatnou blbostí) a celkově je náš právní systém takový jaký je.

  Jsme prostě příliš mladá demokracie a navíc již značně podupaná. Lepší to asi hned tak nebude, zvykejte si.

  Lidé, kteří sem píší, by se měli zamýšlet i nad tím, jak by například ochránili vlastní firmu, kdyby ji někdo podobným způsobem na Internetu pošpinil. Pomůže jim to pochopit, že situace rozhodně není černobílá. Ale protože soudce nerozhoduje komplexně a jako nezávislá autorita, tak se dá právní systém použít všelijak. Různorodé problémy s právem existují na celé Zemi.

 • 19. 3. 2010 17:34

  Jakub Karásek (neregistrovaný) 88.146.68.---

  Já bych se určitě odvolal. Jakožto provozovatelé diskuse přece nemůžete mazat příspěvky vašich uživatelů, kteří do diskuse napíší své zkušenosti. A jestliže mají s firmou Prolux špatné zkušenosti, je logické, že si je nenechají pro sebe, ale varují ostatní, aby si na podvodníky dali pozor.
  Bohužel ale nežijeme v právním státě, nýbrž v ČR, kde u soudů vyhrávají jen lumpové a podvodníci a slušný člověk nemá šanci.

  PS: protože je to můj názor, za kterým si stojím, podepisuji se svým pravým jménem, ač to obvykle nedělám :-)

 • 19. 3. 2010 18:25

  Jan Angelovič (neregistrovaný) 94.112.171.---

  Pan Jirsa nám bohužel neřekl, o kom se vlastně můžeme vyjadřovat hanlivě? Když napíši že "Josef Fritzl je svině" a pan Fritzl mě zažaluje, tak mi pan Jirsa nařídí, abych svůj názor smazal?

 • 19. 3. 2010 18:34

  Czestmyr (neregistrovaný) 88.100.190.---

  [63] "Byla Vam udelena pokuta 50 kreditu za poruseni slovniho moralniho statutu."

 • 19. 3. 2010 19:03

  Jarub (neregistrovaný) 88.102.200.---

  mnoh lidi vam preje uspech, vydrzte, odvolejte se, informujte o tom svet! denodenne se deje obycejnym lidem prikori a nestekne po tom ani pes. vy mate vyhodu - o vas pripad se zajima spousta lidi. tak to nevzdavejte!

 • 20. 3. 2010 9:21

  Tom5 (neregistrovaný) 87.68.211.---

  [60] Ale to vám přece nikdo nezakazuje! Jen tím nesmíte nikoho urážet (a i to by soud zvažoval, zda je to obecně vnímaná urážka - nestačí jen cítit se uražen)

  Ale proč to vlasně píšu?! Vy si stejně budete vést tu svou, co?

 • 20. 3. 2010 8:29

  Brooch (neregistrovaný) 62.24.74.---

  Mám právo říkat vole, sviňa, hovno, píča? Nemám? Ty vole kde to žiju.

 • 20. 3. 2010 9:32

  Brooch (neregistrovaný) 62.24.74.---

  Takze me to nikdo nezakazuje? Ale zakazuje. Prave v tomto pripade. Pan soudce zije mimo realitu. Takhle se proste mluvi uplne prirozene a on nam bude ted kazat ze je to spatne a zakaze to, naridi smazat a co bude asi dal? Bude mi rikat jak mam mluvit? Myslet?

 • 20. 3. 2010 14:01

  cc (neregistrovaný) 88.101.232.---

  Ad 35) "Sviňa" jako výraz pro "hodně" se používá na Moravě. Moji čeští přátelé se zprvu taky urazili....

 • 20. 3. 2010 15:05

  Czestmyr (neregistrovaný) 88.100.190.---

  [67] Asi budu. Stejne tak jako vy :-) Ale argumentace nas oba nuti premyslet nad tim, co pise druha strana a tim si rozsirit obzor a mozna nad problematikou premyslet i trochu jinak.

  Mimochodem, na co reaguje vase prvni veta? Mam pocit, ze ja jsem mluvil o provozovatelich diskuzi, zatimco vy o diskutujicich. Proto si nerozumime. Ale zmatek prave v tomhle byl z meho pohledu i v onom soudnim sporu.

 • 20. 3. 2010 15:44

  Tom5 (neregistrovaný) 87.68.211.---

  [69] Ještě jednou: Ne. Nezakazuje. Ani pan soudce nic takového neřekl. Chápete to jak to _chcete_ chápat nikoli o čem byl rozsudek.

  [71] Omlouvám se. To byl omyl. Patřilo to k [66]. V dalším příspěvku jsem to upřesnil.

 • 21. 3. 2010 11:20

  xls (neregistrovaný) 85.207.0.---

  Jak soudce, tak lidi by si měli uvědomit, že svoboda slova patří k základům svobodný společnosti. A tady to začíná vypadat, že půjdeme spíš cestou putinovskýho Ruska nebo komunistický Číny, když po vyžadování "politicky korektních" názorů nastoupí požadavek i každý papouškoval jen oficiálně povolené názory.

  V celé téhle kauze je jasné, že se někdo snaží nahradit tu neexistující dobrou pověst prací právníků. Pokud už soudce není schopen žalobu buď rovnou zamítnout nebo se nejdřív zabývat podstatou té "dobré pověsti", mohl by tak maximálně rozhodnout o vyhvězdičkování těch pár výrazů. Pak už bude záležet jen na vulgárnosti účastníků diskuse co si domyslí, soudce si tam bude moci domyslet ze svého slovníku něco jiného.

 • 21. 3. 2010 23:37

  Tom (neregistrovaný) 78.108.147.---

  Pěkně se nám zatahují mračna. Při použití trochy soudnosti a zdravého rozumu ve spojení se znalostí práva a jeho výkladem by byla žaloba společnosti Prolux zamítnuta už při podání. Nestalo se a tak se opět roztočila další část soukolí, ktermu generace mých rodičů cinkala na náměstích a já si mezi tím hrál s hračkami ve školce. Ať se podívám kterýmkoli směrem, vypadá to stále stejně a čím dál víc se šlape po člověku, čím dál víc aby se bál cokoli udělat, říct a s postupem technologií si i myslet. Za to se opravdu stydím a děsím se budoucnosti, která mne čeká.

 • 22. 3. 2010 9:32

  goonies (neregistrovaný) 193.86.121.---

  Každej soudce je jen člověk. Ale hrají si na bohy! V práci v taláru rozhodují mávnutím ruky o životech lidí ale doma jsou z nich například normální báby od plotny. Nezávislost soudnictví ano. Ale nezávislost není to samé co anarchie v jejich řadách. Jeden soudce u toho samého případu jde vlevo, druhý vpravo. Jak k tomu přijde nevinný člověk, kterému jeden soudce život zrujnuje, zatímco ten druhý by v tom samém případě pomohl. Kde to sakra jsme? Buď suďte kvalitně a nebo byste měli táhnout k lopatě! Nezávislost soudnictví ano, ale jen pro kvalitní soudce! Takovéty plzeňské "odborníky" by se společnost neměla bát vyrazit na hodinu. Tento soudce by byl jasným kandidátem. Ať jde k čertu, h.o.v.a.d.o!

 • 22. 3. 2010 9:43

  goonies (neregistrovaný) 193.86.121.---

  Stejně tak, jako nám protikorupční zákon musí napsat USA, pro naši neschopnost, což plně schlauji, stejně tak by i soudnictví měl u nás převzít někdo ze západních velmocí. Bohužel. Češi si sami vládnout neumějí. Při sloučení Německa Němci udělali to nejlepší, co mohli. Východní soudce a styl soudnictví odstavili. Prostě ty komouše propustili a dosadili tam své soudce ze západu. Odstřihli se od nich. Možná že jsme taky měli v určitý moment říci DOST a nechat se opět vést za ručičku od některé západni velmoci. Chybou Československa bylo už to, že se kdysi dávno stalo samostatným státem. Češi jsou totiž národ dacanů a zlodějů. A jací jsme mi sami, takovou máme vládu, poslance, takový máme soudní systém. Tak se nedivme.

 • 22. 3. 2010 13:08

  Iaa (neregistrovaný) 95.140.241.---

  Dobrý den,

  určitě doporučuji se odvolat. Potíž je, že soudy nižších instancí nejsou příliš kvalitní (v podstatě až na čestné výjímky vůbec). Osobně se mi zdá, že rozsudky vyšších instancí jsou kvalitnější.

  Já se například soudím se stavební firmou. Firma dle smlouvy a všech dokumentů jí a mnou podepsaných nemá právo na výplatu, ale chce zaplatit dřív. Nedala to nijak vědět a rovnou dala žalobu. Abych to zkrátil - je to situace jak, kdyby jste chtěli vyplatit peníze z penzijního fondu v 30ti letech, které vám náleží až v důchodu. Nikdo neříká, že na peníze nemáte nárok, ale ne teď. To naší paní soudkyni netrápí - na dotaz mého advokáta řekla, že není povinna řešit právní rámec žaloby. Největší perla je, že soudní výlohy už jsou celkem 200 000 Kč (žalovaná částka necelých 300 000 Kč) a proběhlo 6 stání a stále ani není jasné, co a v jaké výši se žaluje. Pro zasvěcené - je to soud Brno venkov :-) Nedávno byl v TV ohledně poplachu s bombou...

  Takže závěr - že soudy neřeší spravedlnost už víme všichni, to je fakt, to ví i soudci. Problém je, že už neřeší ani právo. Já v podstatě ani nevím, co vlastně řeší a jejich autoritu (probůh jakou?) si shazují sami, pokud někdy vůbec nějaká byla :-/

 • 22. 3. 2010 23:13

  martin hinner (neregistrovaný) 81.201.62.---

  Urcite zverejnete rozsudek vc. oduvodneni. Pokud se neodvolate, tak by urcite bylo zajimave nevymazat prislusne vlakno diskuse, ale kazdy jednotlivy prispevek nahradit odkazem na stranku s rozsudkem a prip. vysvetlenim + vhodne pouzit klicova slova, aby se to vyhledavacum libilo.

 • 25. 3. 2010 22:47

  Tomáš Řehák (neregistrovaný) 86.49.27.---

  Ahoj Marku,

  držím palce. Máš můj obdiv, jak jsi to napsal. "Internet" má můj obdiv jak (ve většině) kultivovanými názory a chytrými nápady vás dokáže podpořit a (ve většině) bystrými lidmi obklopit. Za to má smysl se prát a odvolávat, ne? :o)).
  "Právo" nemá na podobný obdiv zatím právo, ale i to by se mělo změnit, co říkáš, chlapče z oboru? :o)) Jak jinak ho demokraticky měnit? :o)))
  Za mne svůj názor podepisuju, jsem připraven Vás podpořit a do sbírky přispět.

  Tomáš

 • 9. 4. 2010 12:20

  Jan Trejbal (neregistrovaný) 77.48.212.---

  Ahoj lidi. Mám čerstvou zkušenost ze společností PROLUX Consulting Int. s.r.o. Je to asi měsíc, co jsem bohužel podepsal smlouvu s touto společností. Jakým způsobem se chovají ke svým (klientům) jsem se dozvěděl až moc pozdě. Je pravda, že do diskuze se dá nepsat cokoliv, ale tato společnost funguje jak podle pravítka. Nejdříve kontaktují člověka přes sms, pak volají a nakonec přijede na schůzku jejich realitní makléř (zajímalo by mě, na základě čeho tihle lidé mohou pracovat). Tento člověk se chová velmi slušně a důvěryhodně. Pak dojde k popsání fungování této společnosti. Provizi 6% má zaplatit kupující, tak že vy vlastně nic neriskujete. Smlouva je sice na rok, ale v případě prodeje jinou osobou (realitkou) si samozřejmě prolux nic účtovat nebude. Osloví většinou klienty, kteří už nějakou dobu prodávají a prodat potřebují. Tím si zajistí stoprocentní nárok na vyplacení provize. Mě se ozvali potom, co jsem inzeroval prodej a annonce.cz a bezrealitky.cz. Každopádně lituji toho, že jsem si celou schůzku s realitním makléřem nenahrál. Měl bych alespoň důkazy o tom, jak pracují, co vše člověku napovídají, jen aby se jim upsal. No a co pak následuje?? Nic. Společnost PROLUX uveřejní nemovitost na svých stránkách a na stránkách ereality.cz, kde v mém případě ani cena neodpovídá ceně sjednané ve smlouvě (je přesně o 6% vyšší). Dále budete mít štěstí, když se (svému) realitnímu makléři dovoláte, aby jste zjistili, jak se v prodeji postupuje. U mě se panu makléři znenadání porouchal telefon a vymazal mu i všechna čísla. I když má, jak mi psal do emailu stovky klientů, nebyl si schopen sehnat jiný spolehlivý telefon. To už něco o fungování společnosti naznačuje. Jediný kontakt ze strany PROLUXU jsem měl dnes, od paní ředitelky Valentové a to jen díky upozornění na to, že nedovoluji prohlídky mé nemovitosti. Samozřejmě se nakonec zjistilo, po dvou telefonátech, že to byl omyl. Že vlastně žádný zájemce o nemovitost není, tak že nemohlo dojít ani k prohlídce. Jsem zvědavý, jak se bude situace dál vyvíjet. Budu rád, když mě kontaktují všichni ti, kteří naletěli stejně jako já. Hromadná žaloba bude mít určitě větší váhu. trejbik.j@seznam.cz

 • 19. 4. 2010 19:48

  Andrea (neregistrovaný) 217.194.162.---

  (61)Roberte tuto firmu nikdo nešpiní pouze si lidé napsali své skušenosti s touto realitkou,které nejsou lichotivé ale jsou pravdivé mluvím z vlastní skušnosti!proto prolux neřešil to jestli to co lidi píšou je nebo není prvda ale jediné co chtěli aby byla diskuze smazána jen proto aby se o jejich skvělých praktikách nevědělo a mohli napálit dalších spoustu lidí pokud je to pošpinění jejich firmy tak at se soudí s těmi lidmi kteří to píší a přesvědčí lidi o opaku to ovšem v jejich případě není možné!

  Doufám že se odvoláte také ráda přispěji na soudní výlohy

 • 28. 4. 2010 22:49

  Leonard Kriško (neregistrovaný) 82.150.166.---

  Zdravím jen v krátkosti podal sem si inz. na www.hyperinzerce.cz na prodej Domu
  v políčku jsem zaškrt at mě neoslovují RK asi po 14 dnech se my ozval Prolux stím že chtějí dům odemě koupit,sjednal sem si sněma schůzku u mě doma a předem sem jím řekl v kolik hodin ten den odcházím do práce přijeli samozřejmě pozdě asi 15min před odchodem prošli prohlídly a strčily my smlouvu asi 5min před odchodem když sem jím řekl že si chci smlouvu proštudovat tak jí ihned sebrali ze stolu a že přijedou znovu až budu mít více času. Už se nikdo neozval byla u mě P.Palečková Petra ještě z nějakou paní. Tak pozor na ně nejenom že se chovaj neprofesionáně ! ale těch stížností je na netu habakuk.

 • 5. 5. 2010 13:13

  BramboraHorka (neregistrovaný) 88.102.160.---

  Dobrý den!
  Pokud máte kdokoli zájem připojit se svým podpisem ke Hromadné zápůrčí žalobě na P., tedy žalobě aby byla pozastavena činnost této RK alespoň do doby, než bude její činnost prošetřena na OHK. Kontaktujte mě prosím na zapurci@seznam.cz

  Více o mých aktivitách na: http://glaserova.blog.idnes.cz/

  Marku Antoši, držím všechny palce!

 • 3. 6. 2010 16:15

  Světlana (neregistrovaný) 88.102.160.---

  Zde jsem vytvořila nový prostor pro diskuse a předávání vzájemných informací o Proluxu
  http://cms.stop-prolux.webnode.cz/o-nas/

 • 11. 6. 2010 10:44

  BrainLess (neregistrovaný) 212.47.14.---

  No ono je preci mnohem jednodussi, rict "smazte thread". Protoze kdyby to soudce nerekl, musel by do rozsudku/oduvodneni napsat smazte prispevky uzivatele XY z 22.4.2008 8:25, uzivatele XY1, z 22.4.200 8:36 atd. a to je preci prace :-)

 • 11. 6. 2010 16:26

  Honza (neregistrovaný) 83.208.53.---

  Držím palce, děkuju za odvahu a za to, že bojujete. Skutečně nejde o prolux vs. měšec, ale o víc - právo na svobodný projev.

 • 4. 7. 2010 1:02

  tom (neregistrovaný) 85.160.175.---

  já jsem si prodal domek sám bez realitky a jsem hodně spokojenej, tak že jsem si dal do novin inzerát přes internet do profitu, se my začali ozývat zajemci o moji nemovitost, jsme si domluvili prohlítku nemovitostí . během 7 měsícu jsem domek prodal přes mího právníka, právník udělal kupní smlouvi dal peníze k sobě do úschovi a,když kupující byl vedenej na listu vlastnictí tak mě peníze právník za nemovitost dal. člověk se vůbec nemusí bát že vás právník podvede o peníze, protože právníci jsou se zákona povině pojištěni proti upatku. ne jak realitky ti nemusej být povině pojištěni. a to všechno mě stálo 10000kč právník mě stal 5000kč telefonáti,cesty mě stáli ani né 5000kč. .když to bylo všechno vyřízeny tak jsem zaplatil dan za převot nemovitosti 3 procenta na finačním úřadě a to všechno je strašně jednoduchy není to žádna věda tak vůbec nechapu že si lídi domky sami neprodávaj

 • 30. 7. 2010 21:01

  Světlana (neregistrovaný) 88.102.160.---

  Gratuluji! Moc pěkně jste to zvládnul. Lidi ovšem neprodávají většinou přes realitky proto, že by RK sami vyhledávali. Ba právě naopak (zejména v případě Proluxu) jenž opakovaně kontaktuje telefonicky soukromé inzerenty (potencionální oběti) a přemlouvá je ke spolupráci tím, že jim lživě slibuje konkrétní zájemce! Čímž prokazatelně porušuje
  Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 2
  Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel
  c)opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu,

 • 9. 5. 2012 12:41

  Světlana (neregistrovaný) ---.160.broadband7.iol.cz

  Oproti jednomu spokojenýmu klientovi stojí ovšem tisíce nespokojených. 17.5.2012 od 10:00 bude u Obvodního soudu pro Prahu +, Ovocný trh 14 projednávána Hromadná žaloba o zdržení se protiprávního jednání společnosti PROLUX Consulting Int.s.r.o. Za účasti hromadných sdělovacích prostředků Všichni slušní lidé jsou vítáni!

 • 3. 6. 2013 2:07

  johncalvien6 (neregistrovaný) ---.81.39.229-static.reverse.softlayer.com

  Když byly informace o průzkumu zveřejněny, objevily se na Lupě dva protichůdné názory, které mne přiměly, abych zas po nějakém čase oprášil svůj občasník. Posuďte sami:rating
  site

 • 22. 10. 2013 10:29

  Stevey (neregistrovaný) 113.111.108.---

  Thanks for taking the time to http://www.opinionresources.com write that, I found it very educational. If you get a chance you should visit my site as well. I hope you have a great day!

 • 17. 3. 2015 10:59

  spravedlivost

  ČESKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN = PRAŽSKÝ HRAD
  « kdy: Dnes v 18:50:50 »
  Citace
  SOUDNICTVÍ = LIKVIDAČNÍ KOMANDO
  Autor: Jaroslav Kvasnička
  vloženo: 22. 9. 2014 11:54:27
  Otázky Václava Moravce sdílel(a) odkaz. před 13 h NSZ Zeman má na potřebu radikálních změn v systému státních zastupitelství jasný názor - co na jeho návrhy říkáte? Zeman: Státní zastupitelství potřebují radikální změny www.ceskatelevize.cz Praha - Nejvyšší žalobce Pavel Zeman si i přes nesouhlas ministerstva vnitra stojí za svojí verzí návrhu zákona o státním zastupitelství. Řekl to v Otázkách Václava Moravce. Podle něj jsou potřeba radikální změny, jako je zrušení vrchních státních... Už se mi to nelíbíUž se mi to nelíbí · · Sdílet To se líbí vám a dalším (8). Slávek Kvasnička Jaroslav Kvasnička • před pár sekundami Názory 1 až 10 z 70222 [Dalších 70212 >>] pontiac 134180 Nesvéprávný stát Česká Republika 19.9.2014 1:06:28 Datum: 18 Sep 2014 23:11 Komentář: Jsem:,,Nikdo Nikde" = mé pravé současné jméno Autor: Jaroslav Kvasnička Jaroslav Kvasnička Předmět příspěvku: ČESKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ BRUTÁLNÍ PŘEČIN PříspěvekNapsal: 18.09.14, 22:17 Online Registrován: 18.09.14, 20:49 Příspěvky: 2 Jaroslav Kvasnička • před pár sekundami Mafiánský ( PROFESIONÁLNÍ PODVODNICE PANÍ LENKA KLUSÁKOVÁ JAMOLICE 182 JEHO KLIENTKA ) advokát Mgr. PhDr. Petr Fojtíček ( drzý zlodějíček přes mrtvoly )!§ Vložil Jaroslav Kvasnička (bez ověření), 18. Září 2014 - 18:14 Jméno: Já oběť [margael@seznam.cz] Datum: čtvrtek 18.9.2014 16:29 Předmět: Re: Co dělat, když chcete přerušit studium Jaroslav Kvasnička (margael@seznam.cz) VYVRAŤTE,ŽE NEMÁM PRAVDU A JSTE-LI TAK CHYTŘÍ TAK MĚ ZACHRAŇTE.PŘECE SE UČÍTE PRÁVA PRO KLIENTY A NE PROTI KLIENTŮM COŽ JÁ TVRDÍM COBY RYZÍ PRAVDU TU SKUTEČNOST,ŽE TO BYL,JE A BUDE VÁŠ MRZSKÝ KRVAVÝ BYZNIS OKRÁST A ZABÍT NÁS VAŠE OBĚTI ( MACHINACE S OBČANY Č.R. ) PRO VÁŠ PODJATÝ ZISK A VAŠE PÁNY KŘIVÁKY PREZIDENTY,KTEŘÍ SI VÁS SAMI PRO SEBE A KŘIVOU VLÁDU Č.R. A KŘIVÝ ČESKÝ STÁTNÍ SYSTÉM JMENOVALI,TAK KDYŽ BY JSTE TO SVINSTVO PRO NĚ NEDĚLALI TAK O SVÁ VEPŘOSVIŇSKÁ KORYTA NA HODINU PŘIJDETE A PROTO CHCE BÝT KAŽDÝ/Á ( hajzl ) LICHVÁŘ,EXEKU­TOR,REVIZOR,DRA­ŽEBNÍ LICITÁTOR,POLI­CAJT,PSYCHIAT­R/IČKA,SOUDCE,PO­LITIK,ENERGETIK,PLY­NAŘ,VODAŘ ANEBO ADVOKÁT = ČESKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN Dnes 18. 9. 2014, 14:03:19 Komu: vanova@prf.cuni.cz Kopie: margael@seznam.cz g Jaroslav Kvasnička (margael@seznam.cz) VEŠKERÉ SOUDY,SOUDCI A ADVOKÁTI SE UČÍ NIKOLIV PRAVOU ÚSTAVU Č.R.,KTEROU ZNÁM JÁ,ALE ONI JSOU ( JEDINÍ PRAVÍ BLÁZNI ) NAUČENÍ BLUDŮM ZOTROČOVACÍHO MARKETINKU KANIBALSKÉ SEKTY VLÁDY Č.R.,PROSÍM O POMOC OKRADLI MĚ A ZABILI ZAŽIVA:,,PSYC­HIATRIE = ÚSTŘEDNÍ MAFIE LŮZY VLÁDY Č.R. TZV. JATEČNÍ NUCENÝ VÝSEK NEPOHODLNÝCH OBČANŮ Č.R.,KTEŘÍ NAPŘ. JAKO JÁ MAJÍ PRAVDU A NEBOJÍ SE JI ŠÍŘIT DÁL A OSOB OSAMĚLÝCH ČI PŘESTÁRLÝCH ČINNÝCH V MAJETKOPRÁVNÍCH SOUDNÍCH ŘÍZENÍCH VČETNĚ KŘIVÝCH ZNALECKÝCH POSUDKŮ V ODVĚTVÍ PSYCHIATRIE JAKO JEJICH JIMI KŘIVÝMI SOUDY PLACENÉ A JEJICH OBĚTMI NEOPRÁVNĚNĚ PŘEPLÁCENÉ MULTIMAFIÁNKY PSYCHIATRIČKY STARÉ BRYČKY MUDR. ZLATA PERNICOVÁ ( P.L. ČERNOVICE BRNO ) A MUDR. MARTA HOLANOVÁ ( BRNO ŽIDENICE TAUSSIGOVA ULICE ) A ONI PSYCHIATŘI ČEKAJÍ VYLOŽENĚ NA OD ZLOČINECKÉ ORGANIZACE VLÁDY Č.R. DODÁVANÝ JIM MATERIÁL JIMI OŽEBRAČENÉ OBČANY Č.R.,ZE KTERÝCH SI PO TÉ ONI PSYCHIATŘI VYTVÁŘÍ TZV. PSEUDOPACIENTY TÍM,ŽE Z NÁS ZAKÁZANÝMI PSYCHOFARMAKY VYTVÁŘÍ ONI PRO SEBE DLOUHODOBÉ PACIENTY ZE ZDRAVÝCH LIDÍ OTROKŮ KŘIVÉ VLÁDY Č.R. ( OBLUZENÝCH JEJICH LŽIVÝMI PODVRHY A ZÁKONY ROZKAZUJÍCÍMI,ŽE MY NESMÍME NIC MÍT A JEN NA NĚ DŘÍT A VŠE JIM POKORNĚ ODEVZDAT A PRO NĚ HRDĚ I ZEMŘÍT ) K TOMU ÚČELU,ABY ONI PSYCHIATŘI DÁLE TYTO OSOBY ( NÁS IHNED PRO NĚ A KŘIVÁCKÉ ČESKÉ SOUDY ZAVRAŽDILI ZAKÁZANÝMI DEPOTNÍMI INJEKCEMI,ANEBO TÉŽE DLOUHODOBĚ PODVÁDĚLI NAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY,MĚLI ŠPINAVÉ PROPRANÉ PENÍZE NA CHOD A PROVOZ LUXUSNÍCH SOUKROMÝCH ORDINACÍ,AUTO­PARK,ZAHRANIČ­NÍ DOVOLENÉ 4 KRÁT ZA ROK A PSYCHIATRICKÝCH LÉČEBEN,KTERÉ JSOU ZE VNIŘ I Z VENKU JAKO HRADY A ZÁMKY NADSTANDARDTNÍ PALÁCE NA ŮKOR NÁS BEZDOMOVCŮ I TY BUDOVY SOUDNÍ!!!!!!!!!!­!!!!!!!!! ). A TAK JE TO VÁŽENÝ PANE PREZIDENTE Č.R. ING. MILOŠI ZEMANE:,,PROSÍM PANÍ VANOVÁ PŘEDAT KANCELÁŘI VÁŽENÉHO PANA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY.DĚKUJI Dnes 18. 9. 2014, 13:26:43 Komu: help@topkontakt.cz Kopie: margael@seznam.cz g Komu: jiri.weigl@hrad.cz Datum: 17. 9. 2014 23:28:05 Předmět: PROSÍM VÁS ZACHRAŇTE MNE ABYCH NEBYL DALŠÍ VAŠÍ OBĚTÍ JAKO PANÍ IVETA BARTOŠOVÁ RYCHTÁŘOVÁ NEJEN NÁSLEDKEM VAŠÍ 26TI LETÉ ZDRAŽOVACÍ GENOCIDY A TORTURY VÁCLAVA KLAUSE PROTOŽE ANI PAN VÁCLAV HAVEL A ANI PAN ING. MILOŠ ZEMAN NIKDY NEBYLI A NEJSOU PREZIDENTY!!!!§ Stránka 1 Sestaveno dne 17.09.2014 13:19 Náhled podání Podání k Nejvyšší soud Druh podání Stížnost Podává fyzická osoba Jaroslav Kvasnička Judr. Vlasta Bruknerová samosoudkyně je mafiánská úplatná VELEZRŮDA s balíkem peněz od podvodníků manželů Klusákových z Jamolice 182 Ulice, č.p.: Josefa Vávry, 26/1 Město, PSČ: Ivančice, 66491 Stát: Česká republika E-mail: margael@seznam.cz Telefon, fax: +420720166491, — Věc Stížnost Důvod stížnosti Chování soudních osob Předmět stížnosti Krajský Soud v Brně Husova 15 okrádá a vraždí občany Č.R. ve svůj vlastní prospěch a maká coby mafie pro podvodníky,kteří mě okradli a zavraždili mého strýce aby získali jeho majetek a následně zavinili ti podvodníci mou insolvenci a tak těm podvodníkům soud dal můj podíl domu když už loupežnou vraždou získali většinu mého domu když jsem po strýci jediným dědicem z práva atd. a dále pro křivou vládu Č.R.,která je loupežnězabíjáckým zákonozrádným orgánem a to co předvádí jejich proti nám obětem obyčejným lidem podplácený Krajský Soud v Brně Husova 15 a Krajský Soud v Brně Rooseveltova 16,který zase kryje zločiny příživnické ( nikdy nic nevyrábějící ) vlády Č.R. je hrdelní přečin vůči nám občanům Č.R. poněvadž oni si neuvědomují následky svých svévolných rozsudků jménem republiky když si pak jejich oběti neviní čistí bezúhonní jimi zničení v jejich prospěch aby měli naše peníze občanů Č.R. na luxusní fungl nové soudní budovy a na jejich provoz a chod si lidi berou sami po té své životy,začnou kvůli nim krást a vraždit se mezi sebou navzájem = to je vizitka Českého Křivého Soudnictví A TO JE JEN A JEN LICOMĚRNĚPODVOD­NICKÁ VLÁDA Č.R.,KTERÁ MŮŽE ZA VEŠKERÉ TOVÁRNÍ PRACOVNÍ ÚRAZY A DOPRAVNÍ TRAGICKOBRUTÁLNÍ DEVASTUJÍCÍ NESLUČITELNÁ SE ŽIVOTY NA MÍSTĚ MRTVÝCH OBĚTÍ KŘIVÉ VLÁDY Č.R. NEHODY KDYŽ VŠE PŘEDRAŽUJE A FIRMY NEMAJÍ PENÍZE NA OPRAVY STROJŮ A NÁKLADNÍCH VOZŮ AŽ ÚPLNĚ ZKRACHUJÍ VE PROSPĚCH ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY JEJÍMŽ KOMPLETNÍM MAJITELEM BUDOVY PLUS PŘÍSLUŠENSTVÍ A NAŠICH PENĚZ,NAŠEHO ZLATA,NAŠÍ PLATINY A NAŠICH DIAMANTŮ Z NAŠÍ POCTIVÉ PRÁCE,POTU A KRVE OBČANŮ Č.R. JE NIKDO JINÝ NEŽ NEJLEPŠÍ EKONOM NA SVĚTĚ KTERÝ SE POZNÁ DLE TOHO ŽE VŠECHNY A VŠE OKOLO SEBE O VŠECKO VČETNĚ PRÁV A SVOBOD OKRADE PAN PINOČET KIM ČONG UN Č.R. VÁCLAV KLAUS,TO ON A ONI ( VLÁDA Č.R. PLUS JEJICH ČESKÝ STÁTNÍ KŘIVÁCKÝ KANIBALSKÝ APARÁT - NÁSTROJE ČESKÉ NESVÉPRÁVNÉ POLITIKY KTERÝŽTO JE ZDE POPSÁN ) VEŘEJNĚ BEZTRESTNĚ 26 LET VRAŽDÍ,KRADOU A LŽOU NÁM SVÝMI PODVRHY O NEEXISTUJÍCÍ FINANČNÍ KRIZI A NIKDY NEEXISTUJÍCÍM ČESKÉM STÁTNÍM DLUHU A VRAŽDÍ NA NAŠICH SILNICÍCH VÝŠE POPSANÝM ZPŮSOBEM A TÍM,ŽE NEDAJÍ LAKOMCI ANI KREJCAR NA OPRAVY TĚCHTO SILNIC A NATOŽ NĚJAKÝ HALÉŘ NÁM A ZAVINILI VŠECHNY SEBEVRAŽDY OBČANŮ Č.R. a tento soud Rooseveltova 16 se mi pomstil za to,že jsem se zde zastal svého neviného synovce tím,že pohrdal mou žalobou o můj dům což zašlo tak daleko až k mému Osobnímu Bankrotu,který plně zavinila pochybná osoba paní Lenka Klusáková jejími nesvéprávnými excesy zničila můj dům,zametla dvě mrtvoly,mou snoubenku,mého strýce a mne chce zabít se svým nájemným vrahem panem Petrem Geyerem již dlouhodobými pokusy o vraždu mé osoby strategickými fintami jejího manžela,kterým je pan Antonín Klusák a toto vše je nyní ( pravý krvavý majestát ) pana prezidenta Č.R. ing. Miloše Zemana.OBĚŤ KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ HUSOVA 15 a KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ROOSEVELTOVA 16 Jaroslav Kvasnička díky těmto mafiánským bestiím a nikoliv řádným soudům jsem teď bezdomovec když mi ukradli můj domov a místo mého podnikání v lukratívní lokalitě města Ivančice protože je v zájmu státu Česká Republika,aby v mém domě v centru města Ivančice byla přemístěna místní služebna OOPČR IVANČICE,která je nyní někde na konci slepé ulice a platí tam vysoký nájem a můj dům na výhradně lepším místě by měla od PROFESIONÁLNÍCH PODVODNÍKŮ MANŽELŮ KLUSÁKOVÝCH Z JAMOLICE 182 jen pro sebe a proto se mnou zahrála nesvéprávná Judikatura Brno-Venkov a Třebíč tuto sprostou průhlednou habaďůru jako je náš hlad všech občanů Č.R.!SVINĚ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHÁ ZLOČINCŮM VLÁDĚ Č.R. A CHRÁNÍ PODVODNÍKY ČERNÉ KONĚ!POMÁHAT A CHRÁNIT?NIKOLIV,ALE OKRÁDAT ( VYKRÁDAJÍ KOMPLETNĚ CELÉ CIZINECKÉ TRŽNICE A PAK TO NAKRADENÉ ZBOŽÍ ONI POLICAJTI SAMI,NEBO CELÉ POLICAJTSKÉ RODINY A JIMI NAJATÍ ČERNOPRODEJCI KAMARÁDÍČKOVÉ A PODOBNĚ PRODÁVAJÍ V CIVILU NA BURZÁCH NA ČERNO ),pak Policie České Republiky hromadně okrádá veškeré pěstitele marihuany,protože si to sami vypěstovat neumí a pak to policajti sami dealerují po cassínech,her­nabarech a po restauracích hotelech a hospodách vybavených hracími automaty čímž i podporují přečin hazardu s následkem krachu gamblerů včetně po té domácího násilí s rozpadem jejich rodin a musí pak krást,nebo i pro dluhy vraždit a hazardu se životy co drogy od nich koupí,nechť tedy Policie České Republiky hromadně zabaví ve všech lékárnách v Česku všechny léky až po masti z konopí vyrobeného tzv. cannabis!!!!NO A VRAŽDIT ( NAPŘ. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZAVRAŽDILA PANÍ IVETU BARTOŠOVOU RYCHTÁŘOVOU ATD. ) TO JE PRAVÉ MOTTO POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY:,,OKRÁDAT A VRAŽDIT",KTERÁ MÁ Z ROZKAZU DIKTÁTORA Č.R. VÁCLAVA KLAUSE 26 LET ROZKAZ NEPŘEDCHÁZET TRAGÉDIÍM,ALE VŽDY ČEKAT AŽ SE NÁM OBČANŮM Č.R. NĚCO ZLÉHO STANE ABY SE ÚCHYLNÁ POSTIŽENÁ RODINA KLAUSOVÁ SEXUÁLNĚ NA NÁS UKÁJELA......­.............­............§ Jaroslav Kvasnička Josefa Vávry?§ Data nejsou závazná, jsou sestavena před odesláním, mohou být uživatelem ještě změněna. reagovat prosím zde:

 • 21. 9. 2011 16:16

  Mare (neregistrovaný) ---.speednet.cz

  Čtu tady ty diskuse, a divím se.Já měl dům v Proluxu a po 2 marných prohlídkách se na 3 našel kupující a já jsem prodal.Takže nechápu tady těm reakcím. Posílám odkaz, kde jsem měl dům v nabídkách. www.domy-prolux.cz

 • 7. 11. 2011 9:04

  max (neregistrovaný) 213.129.138.---

  dobrý den, já jsem prodával přes prolux, byt a do dvou měsíců jsem ho měl prodaný. Podmínky jsem si se zástupcem společnosti prošel a souhlasil s nimi, což má možnost každý. Ted mám prodáno a spokojenost

 • 13. 1. 2012 14:32

  Pavel (neregistrovaný) 77.104.250.---

  tak já mám podobnou zkušenost, Prolux mi poslal kupce už po dvou týdnech!! A to díky perfektnímu označení! Z mé strany naprostá spokojenost..

 • 16. 1. 2012 10:56

  Marťas (neregistrovaný) 77.104.250.---

  P.Pavle naprosto souhlasim,po označeni mi Prolux poslal klienty a ja jsem mel do 3 mesícu prodáno,nechápu lidi kteři naleti p.Glaserové na její rady.

 • 30. 1. 2012 21:04

  soňa12 (neregistrovaný) 192.168.1.---

  Kupovala jsem byt přes rk prolux a musím říct že jsem byla moc spokojená. Na internetu jsem si vyhlédla byt a zavolala jsem na prolux, že bych chtěla prohlídku. Operátorka mi ochotně sdělila adresu na majitele a domluvila mi s ním prohlídku okamžitě. Byt se mi moc líbil, zavolala jsem na prolux že bych byt chtěla a okamžitě mi byt rezervovali a zajistili smlouvy a vklady na katastr. Vše proběhlo rychle a jednání super. Doporučuji

 • 31. 1. 2012 22:44

  kamil (neregistrovaný) 213.129.143.---

  dobrý den já jsem přes rk prolux prodával dům a mám prodáno. Nejprve u mě byli nafotit a označít byt, jednání bylo super. Po té na mě zazvonil zájemce, že si všiml cedule na prodej na mém plotě. Dohodli sme se na ceně a pak už sem jen zavolal do rk, aby mi obstarali k tomu papíry. Vše vyřídili a jednání super.

 • 24. 4. 2012 9:55

  žanet (neregistrovaný) ---.customer.poda.cz

  diky proluxu jsem prodala pozemek behem 4 mesicu, pres jine rk jsem prodavala 2 roky a bez uspechu. Diky...

 • 4. 5. 2012 8:30

  gabi (neregistrovaný) ---.sedlcany.cz

  dobrý den, musim říct že jsem přes rk prolux kukoval byt a byl jsem moc spokojený s jejich přístupem. Zavolal jsem na zákaznickou linku kde mi k bytu řekli co jsem potřeboval a zajistili hned prohlídku. doporučuji

 • 9. 5. 2012 8:42

  kamila12 (neregistrovaný) ---.sedlcany.cz

  Prodávala jsem přes rk Prolux byt a velká spokojenost. Již od začátku profesionální přístup. Na schůzku dorazil zástupce, který perfektně nafotil, popsal a označil cedulí na prodej můj byt. Do týdně se mi z Proluxu ozvali, že mají první zájemce o prohlídku. Byt jsem do měsíce prodala, takže doporučuji.

 • 21. 9. 2011 16:14

  Marcí (neregistrovaný) ---.speednet.cz

  Asi Vas zklamu, ale já jsem prodala přes Prolux dům vcelku rychle, do 3 měsíců jsem měla vše převedeno a peníze na účtu, takže si nestěžuji. www.domy-prolux.cz

 • 14. 10. 2011 15:44

  Pavel (neregistrovaný) ---.speednet.cz

  Čtu tady ty diskuse, a divím se.Já měl dům v Proluxu a po 2 marných prohlídkách se na 3 našel kupující a já jsem prodal.Takže nechápu tady ty reakce. Posílám odkaz, kde jsem měl dům v nabídkách. www.domy-prolux.cz

 • 15. 1. 2012 19:48

  Denisa (neregistrovaný) ---.customer.poda.cz

  pres prolux jsem prodala dum behem 4 mesicu, s jejich sluzbama jsem byla spokojena

 • 26. 1. 2012 10:47

  Josef (neregistrovaný) 213.129.138.---

  zdravim, já jsem taky prodával byt přes rk prolux a byl jsem s jejich jednáním spokojen, byt jsem měl prodaný do měsíce. Zájemci na prohlídky chodili jak domluvený přes operátorky tak i na poutač na prodej. Tuto rk doporučuji

 • 9. 3. 2012 14:12

  Markéta (neregistrovaný) 77.104.250.---

  I já byla velice spokojená,koupila jsem přes Prolux svůj byt a slyžby byly perfektní

 • 25. 4. 2012 10:16

  Milan (neregistrovaný) ---.customer.poda.cz

  měl jsem přes prolux prodanou chalupu ve Vsetíně, vše proběhlo naprosto v pořádku. Milan Jirků

 • 30. 5. 2011 17:03

  jjs (neregistrovaný) ---.vodafone.cz

  Desi me dalsi PROLUXi vlna ... mnozstvi billboardu s jejich reklamou, ktere se vyrojily ...
  Mate nekdo napad, jak je zastavit nerbo aspon pribrzdit ?
  Jeden pokus se asi prave rozjizdi na:
  www.prolux-consulting.cz
  ... ale staci to ?
  jak udelat vic ??
  Poradte a podporte !!!

 • 20. 5. 2012 12:38

  Johann (neregistrovaný) ---.cust.avonet.cz

  Jak vymáhají peníze na klientech. Pro Prolux není důležité, že klint má svého právního zástupce. Ale když se nechá nachytat a zaplatí, pak mu zbývá jen se o své peníze soudit. Zde je jeden ze způsobů nátlaku na klienta:
  Prolux. Vážení, toto je poslední možnost mimosoudního řešení vašeho závazku vůči naší společnosti. Volejte 777 119 520 JUDr Gallovič v.r. Pan doktor Vám slíbí všechno, jen zaplaťte i když smlouva je neplatná.

 • 2. 10. 2013 12:07

  Pavel Balušek (neregistrovaný) ---.tmcz.cz

  Asi jste to měli v jednom baráku podle IP? PROLUX PODVODNICI !!!!

 • 25. 8. 2016 12:10

  lamborghini (neregistrovaný) 113.130.127.---

  Hey there would you mind letting me know which hosting company you're using? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you Recommend a good web hosting provider at a fair price? Thank you, I appreciate it!
  http://casinosbobetonline108.com

 • 14. 10. 2011 15:50

  Pavel (neregistrovaný) ---.speednet.cz

  Čtu tady ty diskuse, a divím se.Já měl dům v Proluxu a po 2 marných prohlídkách se na 3 našel kupující a já jsem prodal.Takže nechápu tady ty reakce. Posílám odkaz, kde jsem měl dům v nabídkách. www.domy-prolux.cz

DigiZone.cz: Nejnovější špičkové TV ve videu

Nejnovější špičkové TV ve videu

Měšec.cz: TEST: Vyzkoušeli jsme pražské taxikáře

TEST: Vyzkoušeli jsme pražské taxikáře

DigiZone.cz: Na jaká videa se vlastně díváme

Na jaká videa se vlastně díváme

Vitalia.cz: Fyzioterapeutka: Chůze naboso? Rozhodně ano!

Fyzioterapeutka: Chůze naboso? Rozhodně ano!

120na80.cz: Rodiče, pozor: jak dodat vitamín D bez rizika

Rodiče, pozor: jak dodat vitamín D bez rizika

DigiZone.cz: Parlamentní listy: kde končí PR...

Parlamentní listy: kde končí PR...

Vitalia.cz: Tipy: Kde zaručeně koupíte dobré maso

Tipy: Kde zaručeně koupíte dobré maso

Podnikatel.cz: Letáky? Lidi zuří, ale ony stále fungují

Letáky? Lidi zuří, ale ony stále fungují

Vitalia.cz: Tesco nabízí desítky tun jídla zdarma

Tesco nabízí desítky tun jídla zdarma

Lupa.cz: Bude Google platit médiím za použití článků?

Bude Google platit médiím za použití článků?

DigiZone.cz: Nova opět stahuje „milionáře“

Nova opět stahuje „milionáře“

Podnikatel.cz: Udělali jsme velkou chybu, napsal Čupr

Udělali jsme velkou chybu, napsal Čupr

Vitalia.cz: Když bílkoviny, tak jíme ty nekvalitní

Když bílkoviny, tak jíme ty nekvalitní

Vitalia.cz: 7 příčin neplodnosti u žen: pravda a mýty

7 příčin neplodnosti u žen: pravda a mýty

Vitalia.cz: Muž, který miluje příliš. Ženám neimponuje

Muž, který miluje příliš. Ženám neimponuje

Lupa.cz: Patička e-mailu závazná jako vlastnoruční podpis?

Patička e-mailu závazná jako vlastnoruční podpis?

120na80.cz: Zázrak ze smetiště: co léčí lopuch?

Zázrak ze smetiště: co léčí lopuch?

Vitalia.cz: Tohle všechno se dá usušit

Tohle všechno se dá usušit

Podnikatel.cz: „Lex Babiš“ Babišovi paradoxně pomůže

„Lex Babiš“ Babišovi paradoxně pomůže

DigiZone.cz: LG OLED65E6: první pohled

LG OLED65E6: první pohled