Hlavní navigace

Úterní výpadek na GTS

9. 3. 2006 11:21 (aktualizováno) SiUX

V úterý jsme byli svědky skoro hodinového výpadku některých velmi oblíbených služeb. Hned ze začátku je potřeba uvést, že tato nedostupnost nebyla chybou jednotlivých provozovatelů serverů a z tohoto důvodu je nebudeme ani v tomto článku jmenovat. Ukážeme si na dvou příkladech, jak cca hodinová nedostupnost vypadala.

Oněm zmíněným službám říkejme například Server1.cz a Server2.cz

A teď se podívejme na jednotlivé grafy, které si následně vysvětlíme. Grafy i data pocházejí z monitorovacího systému na měření a analýzu dostupnosti SiUX

Server1.cz ze dne 7.března:

Server1: Graf ze dne 7.března

Server1: Naměřená data ze dne 7.března


Server2.cz ze dne 7.března:

Server2: Graf ze dne 7.března

Server2: Naměřená data ze dne 7.března


Na zde uvedených dvou příkladech je vidět jasný rozdíl a to:

  • Server1.cz je nedostupný jen částečně
  • Server2.cz je nedostupný kompletně

Z dat pro Server1.cz je patré, že cesta která vede z Casablancy je v pořádku a zbylé cesty z NIXu, které vedou do GTS, kde hostují servery Server1.cz a Server2.cz, jsou neprostupné. Toto je přícina problému, která způsobila téměř hodinový výpadek.

Část cesty z kontrolního bodu Dial Telecom (Inway):

    c7206-ge0-1.dialtelecom.cz
nix2.gts.cz
hcb.gts.cz
XX.XX.XX.XX

Část cesty z kontrolního bodu Casablanca:

    R3-NE80e-gi1-0-0.cas.ip-anywhere.net
nix4.gts.cz
hca.gts.cz
XX.XX.XX.XX

Část cesty z kontrolního bodu Ignum:

    asbr0.backbone.ignum.cz
nix2.gts.cz
hcb.gts.cz
XX.XX.XX.XX

Zajímavé na kontrolním bodu Ignum je to, že je umístněn přímo v telehouse GTS.

Na obrázcích je vidět, že cesta která šla do GTS přes body nix4.gts.cz a hca.gts.cz byla prostupná zatímco trasa přes nix2.gts.cz a hcb.gts.cz byla absolutně nepropustná.

Bez hlubší znalosti struktury a routování sítě v telehousu GTS je težko soudit, ale z pohledu vnějšího pozorovatele se zdá, že problém nastal až uvnitř samotného telehousu.

Sdílet