Hlavní navigace

Dnešní doba přináší šanci malým a středním firmám!

20. 4. 2011 13:03 (aktualizováno) Tereza Svobodová
Začnu trochu netradičně jedním klasickým příkladem. Majitel firmy si pořizuje automobil a není mu líto investovat do nákupu milion i více korun, přestože automobil s ohledem na jeho cenu nemá pro firmu žádný význam a hned v den koupě ztrácí svou původní hodnotu. Ale když má majitel malé a střední firmy tuto částku investovat do své firemní značky či identity, přijde mu investice ve většině případů vysoká, zvažuje dlouho, zda do této investice dát peníze a v mnoha případech to buď nakonec neudělá, nebo se snaží na této investici ušetřit. Přitom budování firemní identity a s tím související budování značky mu vložené peníze zhodnotí a hlavně se mu investice vrátí a nakonec mu i vydělá.

Budování značky – firemní identity ve strategickém marketingu. 

Současný marketing se cíleně zaměřuje na budování značky. Důležité je však uvědomit si, že hlavním záměrem strategického marketingu je budování identity firmy a to pak následně zahrnuje i budování značky. Strategickým marketingovým řízením firma cíleně posiluje svou identitu na trhu a tím tak získává větší pozornost zákazníků a efektivněji využívá marketingový rozpočet. Řada firem dělá stále chybu v tom, že nemá vybudovanou identitu a cíleně nebuduje svou značku. Díky tomu pak nemůže fungovat samotný obchod firmy, je těžké získávat více zákazníků a pracovat cíleně s těmi stávajícími je pro firmu příliš složité nebo dokonce zcela nemožné. Čím déle funguje firma tímto způsobem, tím více přichází o své peníze, čas, image a hlavně o podíl na trhu. Budování firemní identity musí procházet napříč celou firmou a hlavně pak její komunikací ven z firmy směrem k ákazníkům, ale i dodavatelům. A to od strategie, přes logo, samotnou image a marketingové nástroje až po obchod a firemní cíle.Každá firma, organizace či společnost má svou vlastní „tvář“ složenou nejen z vnější prezentace (logo, design, reklama, web), ale také z kultury a způsobu chování svých pracovníků. Firemní identita je celkový obraz, kterým se firma prezentuje svému okolí a také to, jak firma působí prostřednictvím své filozofie, kultury, přes komunikaci až po design. Všechny tyto projevy ovlivňují image firmy — tedy tvář, kterou si o ní vytvářejí nejen její zákazníci, ale jak firma působí celkově. Tato tvář je pro firmu životně důležitá, vlastně to nejdůležitější pro samotnou firemní existenci.

Rozdělení českých firem z praxe na tři základní typy

Prvním typem jsou firmy, které firemní identitu nemají, nevěnují se jí a ani ji nevyužívají. To je bohužel většina firem u nás. Takové firmy jsou velice rizikové, což ukázala tzv. krize. Firma nemá vlastní tvář, nekomunikuje, je zaměnitelná a ohrožuje ji konkurence. Další typ firem sice má vytvořenou firemní identitu, ale jejich činnost jak uvnitř firmy, tak v komunikaci navenek tuto identitu nepoužívá. Takové firmy buď nevědí, jak firemní identitu používat, nebo nedokážou sladit komunikaci a vnitřní nastavení firmy. Také v mnoha případech vlastní identitě nevěří nebo se s ní neztotožňují. Právě propojit firemní identitu uvnitř firmy s vnějším trhem je velice důležité.Posledním typem jsou firmy, které mají firemní identitu, jež funguje uvnitř i ven z firmy, činností i komunikací směrem k trhu vše reálně funguje. Tyto firmy mají velice dobré výsledky a prokazují se každoročním růstem. Tento typ firem je nejméně početný.

Jak budovat firemní identitu z pohledu strategického marketingu

Začneme svou identifikací současného stavu. Definujeme firmu, její cíl a vize. Firemní identita je dána právě vizí společnosti a její základní filozofií. Tato vize a filozofie jsou doplněny o logotyp, případně o slogan. Vize je důležitým sjednocujícím prvkem, podle kterého se vše nastavuje. Podle současného stavu firmy, jejích možností a hlavně vize se bude vytvářet marketingová strategie a strategický vizuál (design) firmy. To vše samozřejmě s ohledem na konkurenci, trh a zákazníka (vycházející i z analýz a průzkumu trhu).

Nedílnou součástí firemní identity je marketingová komunikace. Ta utváří
cesty a druh komunikace firmy směrem k trhu. Komunikace je již obsažena
jak na webových stránkách firmy či produktu, tak se prolíná ve všech
propagačních materiálech, napříč všemi marketingovými nástroji. Firemní
identita či identita značky by měla být součastní všech aktivit firmy a
jen tím lze zajistit největší a nejsilnější účinnost identity každé
firmy.

Firma si správným používáním a budováním firemní identity vytváří celkový obraz pro okolí (zákazníky, dodavatele, zaměstnance, investory apod.). Firemní identita by měla být založena na jedinečnosti a originalitě. Pomáhá urychlit a zefektivnit veškerou komunikaci jak uvnitř, tak navenek firmy. Vizuálem (designem) firemní identity je grafická definice loga, firemní barvy a typologie. Souhrnně tak můžeme vytvořit jednotný vizuální styl. Vizuální styl může obsahovat taktéž pravidla pro použití sloganu, pravidla pro použití značky apod.

Co může přispět k tvorbě identity firmy

Logo firmy, slogan, firemní ikony či piktogramy, webová prezentace či e-shop, Facebook, reklamní a propagační materiály, vizuál pro marketingovou komunikaci, věrnostní program, reklamní a dárkové předměty a spousty dalšího.V dnešní době nadnárodních korporací a velkých koncernů a po takzvané krizi se zvětšuje podíl zákazníků, kteří si chtějí vybírat, co kupují, které zajímá původ produktu a vnímají velice citlivě to, jak s nimi firma komunikuje, co jim může přinést nejen nyní, ale i v budoucnu a jaké má firemní hodnoty. Právě tento trend příznivě nahrává malým a středním firmám, jejichž budoucnost má zelenou. Když tyto firmy rychle pochopí a využijí tento trend právě k budování firemní identity a komunikace směrem k zákazníkovi, budou nadále jen růst a vzkvétat.

Sdílet

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).