Hlavní navigace

Názor ke článku Překvapení ze země paradoxů od China Radio - ZKUŠEBNÍ KONTRAKT CRI PRO CIZÍ ZAMĚSTNANCE ze zahraničí 16-05-2007 Pan/paní : Nabízíme...

 • 23. 2. 2008 22:14

  China Radio (neregistrovaný)

  ZKUŠEBNÍ KONTRAKT CRI PRO CIZÍ ZAMĚSTNANCE

  ze zahraničí

  16-05-2007

  Pan/paní :

  Nabízíme vám zaměstnání v Čínském mezinárodním rozhlase (dále CRI). Obě strany souhlasí s následujícím:

  1. Před oficiálním nástupem očekáváme, že předložíte CRI zprávu ohledně vašeho zdravotního stavu z oficiálně registrované nemocnice. Vyšetření musí zahrnovat testy na pohlavní choroby, malomocenství, tuberkulózu, HIV, onemocnění srdce a psychózu.

  2. Zkušební doba je stanovena na dva měsíce od prvního pracovního dne v CRI. Zaměstnanec bude placen měsíčně. Měsíční příjem zaměstnance (včetně platu, odměny, peněžité podpory v bydlení a v dopravě, atd.) bude vyplácen ve dvou částech: základ 5 – 8 tisíc RMB Juanů (jednotky čínské měny, podléhající dani), stanovený podle pravidel CRI a na základě vzdělání a praxe zaměstnance a dále prémii do 3 tisíc RMB (podléhající dani), stanovenou z výkonu zaměstnance a podle ohodnocení jazykové služby a úřadu pro zahraniční zaměstnance. Odměna bude vložena na účet zaměstnance spolu se základním platem v následujícím měsíci.

  3. Pokud odvedená práce ve zkušení době je považována za oboustranně uspokojující, oficiální jednoletá smlouva může být podepsána, přičemž bude datována od začátku zaměstnancova zkušebního období. Měsíční příjem může být upraven podle zaměstnancova vytížení a výkonu práce.

  4. Z měsíčního příjmu může být maximálně 3 000 RMB Juanů směněno do zahraniční měny.

  5. Pokud zaměstnanec přijme bydlení poskytnuté v bytě CRI, nájem bude odečten z platu.

  6. Zaměstnanec souhlasí s osmihodinovou pracovní dobou za den, 5 pracovními dny v týdnu, případně s rozpisem stanoveným kontrolorem, který nepřesáhne 40 hodin týdně.

  7. A. CRI poskytne zaměstnanci pronajatém ze zahraničí jednosměrnou letenku v ekonomické třídě do Pekingu jakmile zkušební kontrakt vstoupí v platnost.

  B. V okamžiku uzavření a podepsání jednoleté smlouvy poskytne CRI jednosměrnou letenku v ekonomické třídě na letiště nejbližší bydlišti zaměstnance/za­městnankyně a ponese náklady spojené s dopravou odeslaných zavazadel nepřesahujících váhu 24 kg (kromě trasy ČÍNA – USA).

  C. Pokud jednoletá smlouva po zkušební době podepsána nebude, CRI neponese žádné náklady spojené s dopravou (včetně letenky).

  8. CRI pokryje zdravotní výdaje vzniklé zaměstnanci v určené nemocnici kromě poplatků za dopravu do/z nemocnice, registrace, návštěv lékaře v domácnosti, náhradních zubů, kosmetických operací a stravy během hospitalizace.

  9. V případě podepsání jednoleté smlouvy má zaměstnanec nárok na 20 pracovních dnů placené dovolené a příspěvek na dovolenou v částce 2 200 Juanů po uplynutí jednoletého kontraktu. Pokud bude kontrakt prodloužen o další rok, CRI nabídne zpáteční letenku v ekonomické třídě do místa bydliště, kterou bude možné využít během schválené dovolené ve druhé části smluvního období a zaměstnanec, který tuto nabídku přijme neobdrží příspěvek na dovolenou.

  10. Zkušební kontrakt nabývá platnosti podle SARFT (Státní správy rozhlasu,

  filmu a televize), schvalování o přijetí zaměstnance a zkušební kontrakt

  končí podpisem oficiální jednoleté smlouvy.

  10. Čínská verze a anglický překlad mají stejnou právní platnost. V případě nesrovnalostí je závazná čínská verze. Smlouva je předmětem interpretace Oddělení pro umístění zahraničních pracovníků Mezinárodního úřadu pro spolupráci CRI.


  Zaměstnavatel: Zaměstnanec:

  Datum: Datum:

  Konkrétní pracovní úkoly českého zaměstnance v české sekci CRI:

  1. Každý den ( s výjimkou dovolené ) opravovat překlady čínských kolegů, a to jak zprávy a relace pro vysílání, tak materiály pro webové stránky;
  2. Každý týden připravovat tři natočené relace, z kterých jsou
  1. Dvě relace, každá z nichž je 5 minut až 6 minut 15 sekund dlouhá, kterou napíše český zaměstnanec sám. Každý příspěvek musí obsahovat aspoň 3 zvuky včetně hovoru, které byly natočeny přímo na místě reportáže; relace může být také rozhlasovým rozhovorem, buď s čínskými bohemisty, nebo s Čechy a Slováky, pro posilování dorozumění mezi čínským národem na jedné straně a českým i slovenským národem na straně druhé.

  b. Rozhlasová relace, 5 minut až 6 minut 15 sekund dlouhá, která je zpracovávána z anglického nebo českého překladu čínských knih či reportáží. Může být s hudebním doprovodem.

  Jako zaměstnanec CRI musí dodržovat ve svých článcích zásadu objektivnosti, pozitivního postoje a přátelství k Číně.

  3. Každý týden 4 překlady z angličtiny do češtiny pro webové stránky české sekce CRI, které nemusí být natočeny. Každý z nich je dlouhý aspoň dvě stránky s písmeny velikosti trojky menší. Materiály pro překlady mohou být články listu China dayly, časopisu China Today, tiskové agentury Nová Čína nebo anglické sekce CRI.

  4. Provádět instruktáž pro čínské kolegy po stránce překládání a moderování programů, někdy to bude jako přednáška pro celou sekci a někdy pro jednotlivé pracovníky, zejména mladé.

  5. Na základě sbírání příslušných informací z českého tisku a webových stránek poskytovat čínským kolegům pomocné materiály pro překlady.