Hlavní navigace

Názor ke článku Český účetní rada od ing. Jiří Nachtman - Varování pro diskutující - aneb ještě, že jsem...

 • 1. 4. 2009 15:50

  ing. Jiří Nachtman (neregistrovaný) 195.113.87.---

  Varování pro diskutující - aneb ještě, že jsem to dnes našel na internetu !

  Dobrý den všem poškozeným i těm, kteří se nenechali nachytat. Dnes jsem čirou náhodou narazil na www stránkách Novinky.cz na článek "Nový zákon se týká i blogerů a diskutujících". Uvádím zde odkaz na link:

  http://www.novinky.cz/domaci/164935-novy-zakon-se-tyka-i-blogeru-a-diskutujicich.html

  Protože mám zkušenosti, že za čas by tento článek mohl být nepřístupný, tak jsem jej raději okopíroval a uvádím jej níže:

  Nový zákon se týká i blogerů a diskutujících

  V souladu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb., který novelizuje několik dalších předpisů, a to trestní řád, zákon o přestupcích, zákon o ochraně osobních údajů a trestní zákon, upozorňujeme naše blogery a diskutující, že zákon se netýká jen novinářů, ale všech. Zákon vstupuje v platnost ve středu 1. dubna 2009.
  Včera 13:09
  Zákon nedovoluje publikovat údaje umožňující zjištění totožnosti poškozených, podezřelých, svědků, či jiných osob zúčastněných na trestním řízení, pokud informace nepodaly samy orgány činné v trestním řízení. Informace umožňující zjištění totožnosti je možné zveřejnit až po zahájení veřejného hlavního líčení. Výjimky jsou definovány dále.
  Dále pak zakazuje zveřejňovat informace o nařízeném odposlechu a informace získané sledováním osob a věcí, pokud informace nepodaly samy orgány činné v trestním řízení. Lze je použít, pokud byly odposlechy použity jako důkazy u soudu.
  Zákon připouští výjimky z tohoto zákazu, a to pouze u obětí trestného činu po jejich předchozím písemném souhlasu. To znamená, že pokud např. politik, celebrita nebo jakákoliv jiná poškozená osoba (oběť) nedá předchozí písemný souhlas, není uveřejnění informace, umožňující zjištění její totožnosti, možné. Z dikce zákona vyplývá, že zákaz uveřejňování informací o obětech trestných činů je absolutní, mimo výjimky předchozího písemného souhlasu. Zákaz se vztahuje i na přestupky.
  V souvislosti s tím byl dohled nad dodržováním zákona svěřen do kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů a režimu správního trestání pokud se jedná o sankce, které mohou činit až 5 000 000,- Kč. Kdo však, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném, shromážděné v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné správy a způsobí tím vážnou újmu, může být potrestán odnětím svobody až na pět let.

  Našel jsem naštěstí ještě jeden článek, kde pan Pithart "zatroubil" k protiútoku proti tomuto zákonu a organizuje petici - uvádím odkaz na link:

  http://www.novinky.cz/domaci/165364-pithart-sehnal-podpisy-pro-ustavni-stiznost-na-nahubkovy-zakon.html

  Tohle si už přečtěte sami. Kdyby za nic jiného, tak za tohle si pana Pitharta vážím.