Hlavní navigace

Názor ke článku Český účetní rada od ing. Jiří Nachtman - Odpověď na příspěvek (71) p. Sofra Huntera -...

 • 5. 12. 2007 20:37

  ing. Jiří Nachtman (neregistrovaný)

  Odpověď na příspěvek (71) p. Sofra Huntera - je to též vysvětlení pro všechny přispěvatele, kteří neznají jméno Eva Čechová.

  Dobrý večer. Když jsem byl v roce 2005 podruhé na objednání na MV ČR, odd. volebním a sdružování, tak mi tam m.j. ofotili písemnost, která by měla být poslední stránkou "Zápisu z ustavující schůze správní rady sdružení Česká účetní rada ze dne 28.7.2004 v 16 hodin" (tehdy k té písemnosti byla připojena). Ta stránka má název Prezentační doložka a jsou na ní zřejmě podpisy (pokud někdo někoho nepodepisoval): "Mgr. Bc." Josef Šofr (za KÚPIA), Jana Šofrová (jeho matka za ICÚP), Marcel Krejza (za ADM) a Eva Čechová (za Svaz účetních, základní organizace Česká Lípa, i za Akademii J. A. Komenského, oblast Česká Lípa) pod tím jsou otisky razítek zakladatelů (všechna mají obdélníkový tvar). Ty dvě poslední instituce sídlí snad stále v Mariánské ulici 605 v České Lípě - já je tam nehledal, ale věřím tomu, že tam budou. Eva Čechová bude nejspíš ředitelka té školy nebo její zástupkyně, ale možná také profesorka účetnictví, a zároveň zřejmě vedoucí ZO Svazu účetních v České Lípě. Razítka tří zakladatelů, které jsem uvedl jako první (KÚPIA, ICÚP a ADM) obsahují shodně adresu Hradecká 2905, Česká Lípa), kde už teď ovšem nesídlí.

  Z dalších ofocených dvou stránek ve věci doplnění žádosti o registraci (občanského) sdružení ČÚR (jedná se zřejmě i o sdružení právnických osob) vyplývá, že "Mgr. Bc." Josef Šofr, Dis zaslal novou (zřejmě druhou) žádost o registraci na MV ČR, odbor všeobecné správy, kde ji podle otisku razítka podatelny přijali 25.11.2004 - druhá stránka je označena jako Návrh registrace - jsou na ní m.j. 3 potřebné podpisy a tehdejší bydliště zakladatelů dle zákona o sdružování občanů (je zde Josef Šofr i Jana Šofrová).

  Na všech výše uvedených třech stránkách je také zajímavé to, že nejsou vůbec samostatně datovány - to je "specialita" mého bývalého zaměstnavatele (nevím, zda to dělal úmyslně či byl roztržitý). Pokud si pamatuji, tak na první žádosti chyběly nějaké údaje o třetí osobě, takže si sehnali jinou (já ji znám z doby svého pracovního poměru v ICÚP, ale nechci ji jmenovat, protože podle mého je v tom nejspíš nevinně - navíc mi při konzultaci zástupkyně MV ČR v roce 2005 vysvětlila, že ti 3 zakladatelé nemusí ani působit v občanském sdružení, které založili, a když to jeden z nich zneužije, zbylí zakladatelé ani nemusí napravovat škody tím způsobené.

  Ohledně současné informovanosti Svazu účetních, s kým se spojili a hazardovali se svou letitou a myslím si, že i solidní pověstí uvádím, že si asi nemusíte dělat starosti. Při mé objednané třetí návštěvě na MV ČR, odd. volebním a sdružování, dne 14.6.2007 jsem si tam udělal několik poznámek z písemností - z následujících dvou vyplývá, že se dostali do sporu (týkalo se to tuším obraně před "nekalou" konkurencí spočívající v podobných názvech právnických osob):

  ICÚP, spis č. 17 - dopis Advokátní a patentové kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská ul. 12, 110 00 Praha 1 (tel. 224 816 366) z 11.4.2005, zastupovali Svaz účetních, Praha 1, Štěpánská 28, a Institut svazu účetních, Praha 2, V tůních 15, (+ dopis ICÚP k č.j. VS-2938/SDR 1-2005 ze 14.9.2005;

  ICÚP, spis č. 17 - dopis ICÚP k č.j. VS-2938/SDR 1-2005 ze 14.9.2005 (týká se odpovědi ICÚP pro MV ČR?).

  Jen mne zaráží, že ve spisech na MV ČR, odd. volebního a sdružování, jsem (do 14.6.2007, kdy jsem tam byl naposled) nenašel nějaký demonstrativní náznak snahy Svazu účetních i Akademie J. A. Komenského o odpojení se od ČÚR (např. že by vydali nějaký doplněk či prohlášení k tomu zápisu z ustavující schůze. Nejsem právník, takže nevím, jak postupují. Preventivně jsem v roce 2006 na to upozornil jejich ústředí v Praze (ten prezentační doložku si ofotili). Z plánovacího kalendáře, který mi tam věnovali, je patrné, že i v roce 2006 měla ZO Svazu účetních v České Lípě adresu v Mariánské ulici 605, 470 01 Česká Lípa. Tel./fax byl 487 521 875 a e-mailová adresa: ajak-cl@volny.cz - pokud byste někdo z vás chtěl s paní Evou Čechovou komunikovat, tak by to mohlo být zajímavé. Skoro o tom sám uvažuji.
  Pražské ústředí Svazu účetních najdete ve Zlatých stránkách (adresu zpaměti nevím). Pražská ZO Svazu účetních podle toho kalendáře z r. 2006 by měla být na adrese Štěpánská ul. 28, 110 00 Praha 1 - tel. by měl být 222 232 792 a 224 041 013; e-mailové adresy:zopraha@ svaz-ucetnich.cz a zopraha@volny.cz - pokud si chcete někdo s nimi dopisovat, tak abyste měli alespoň tyto informace.

  Lovu zdar.