Hlavní navigace

PROČ BÝT CERTIFIKOVANOU AGENTUROU SKLIKu?

19. 1. 2015 10:59 Jan Xaver Boštík

PPC systém SKLIK od českého prohlížeče/vyhledávače Seznam.cz nabízí možnost získat certifikaci pro PPC agentury a garážníky, kteří klientům spravují PPC reklamy. Uvažujete o certifikaci od Skliku nebo už jí máte?

Dovolte mi malý exkurz do historie. Před pár lety mohl vlastnit tzv. neoficiální agenturní účet Skliku jen málokdo. Hodně záleželo na objemech a kontaktech. To do dnes do určité míry nahradil systém sdílených rozpočtů a jiné funkcionality.

Dnes může jakákoli agentura i na Skliku získat virtuální razidlo certifikované agentury. To samo o sobě je dosti k ničemu krom jakéhosi pocitu vzdělávání a odkazu schopnosti vůči klientům, které by to zajímalo. Ale obecně ANO, je to krok dobrým směrem. Sklik dohnal Google Adwods a jeho tzv. „online univerzitu a certifikaci“. 

Jeden rozdíl mezi oběma systémy tu však je. Na Google může certifikaci zvládnout opravdu každá agentura, která složí testy. Sklik certifikace je výběrová a tak k certifikaci připustí jen někoho. A koho přesně?

Držitelem certifikátu (aspoň z počátku) se stane jen taková agentura či garážníci, kteří splní pár selektivních kritérií a požadavků programu Sklik certifikace.

Těmi jsou např. minimální počet 10 klientů, pracovní tým o min. 2 aktivních PPC specialistech a min. spravovaný objem investic klientů u Skliku ve výši 1 milión Kč.

A je vymalováno! Jára Cimrman by se tedy nejvýznamnější agenturou specializující se na PPC stát nemohl.

Odlišit se od Google PPC systému Adwords je dobrý záměr, drahý Skliku. Ale odlišit se je správné, a nikoli segregovat. 10 klientů – to ještě jde. 2 specialisti – to se také nechá. Obrat 1 milion Kč – tady se to už láme.

A proč takto Skliku?

Pokud by se jednalo o pilot testování, tak by to bylo pochopitelné. Jiný důvod asi nelze logicky zdůvodnit bez pocitů, že něco pokulhává.

Je sice pravda, že segregace má pozitivní motivaci v podobě malých bonusů a premiantních přístupů, ale ty jsou tak marginálně významné, že ani ony neposkytují dostatečnou náplast na způsobenou bolest.

Predikce vývoje této segragace Skliku?

Za určitý čas bude muset Sklik tyto hranice zbořit a opustit. Ujel by mu totiž konkurenční vlak Google, renomé by se poškodilo, mohlo by dojít k migracím klientů a k naboření celkem dobře postavené struktury.

Dostihl a nebo předstihl Sklik tímto Adwords?

Názory uživatelů Sklik systému k podmínkám certifikace si můžete přečíst přímo v komentářích Sklik blogu.

Sdílet