Hlavní navigace

Názor ke článku Západomoravská vysoká škola Třebíč: podvod s oborem Aplikované informační technologie? od janek - [6]: Takže ty syllaby: Úvod do počítačových sítí Studijní předmět...

 • 23. 1. 2008 13:18

  janek (neregistrovaný)

  [6]: Takže ty syllaby:

  Úvod do počítačových sítí
  Studijní předmět Úvod do počítačových sítí má jako základní předmět daného tematického celku za cíl seznámit studenty především se základními teoretickými východisky tvorby a struktury počítačových sítí, jejich služeb a technických stavebních prvků. Součástí předmětu je též uvedení do základních praktických dovedností při správě sítí.

  Operační systémy II – Windows
  Studijní předmět navazuje na obecně pojaté základy operačních systémů a zabývá se jedním z nejrozšířenějších používaných systémů osobních počítačů. Předmět přináší teoretické poznatky o struktuře, funkcích a správě tohoto OS a v praktické rovině jsou potřebné dovednosti procvičovány. Předmět Operační systémy III – Windows představuje zároveň východisko pro absolvování předmětu Síťové operační systémy, a to v části týkající se Windows NT, resp. Windows 2000.

  Operační systémy III – Linux
  Cílem studijního předmětu je seznámení s teoretickými principy systému, který je využíván při komunikaci především v heterogenních počítačových sítích lokálních i rozlehlých a praktické cvičení zaměřené na ovládnutí nezbytného minima dovedností při správě komunikačních uzlů sítí. Student by měl být schopen reagovat na běžné potřeby při správě takových prvků. Studijní předmět je paralelním k předmětu Služby počítačových sítí, neboť tvoří spolu s ním dvojici přibližující strukturu, možnosti využití a správu heterogenních síti, kde představuje Linux základní platformu pro zmíněné užití a strukturní pojetí sítí.

  Síťové operační systémy
  Studijní předmět Síťové operační systémy je zacílen na vlastní uživatelskou správu síťových operačních systémů Novell Netware a MS Windows 2000 a základy správy serverů s těmito operačními systémy. Spolu se systémem Linux je tak tvořen základ pro správu nejběžnějších, resp. nejšířeji využívaných síťových operačních systémů.

  Zde byly evidentně zkopírovány texty z jiného studia, protože například zmiňovaný "Služby počítačových sítí" v plánu není. Pokud někdo chce vyučovat OS a sítě na vysokoškolské úrovni, tak by měl alespoň tušit souvislosti.