Hlavní navigace

Co si máme myslet o řediteli Národní knihovny, když ignoruje projekt The European Library?

27. 6. 2006 16:18 Janek Wagner

Dnes jsem si na Lupě s několikadenním zpožděním přečetl interview s ředitelem Národní knihovny v Praze, kde pan ředitel Ježek na otázku o digitalizacu fondů světových knihoven a jejich zpřístupnění na Internetu naprosto opominul v odpovědích projekt a portál The European Library.

The European Library nabízí přístup k řadě zdrojů z 45 evropských národních knihoven on-line. Vyhledávání zdrojů je zdarma a dodávka digitálních objektů je opět zčásti zdarma nebo za poplatek. Tento projekt Evropské komise by měl do roku 2008 vytvořit digitální knihovnu obsahující na dva miliony on-line dostupných digitalizovaných děl a do roku 2010 by již zde mělo být šest milionů knih, obrázků, ale i fotografií, filmů a dalších kulturních děl. Na projektu plně participují národní knihovny Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Itálie, Litva, Německa, Nizozemí, Portugalska, Rakouska, Srbska, Slovinska, Švýcarska a Velké Británie, spolu s ICCU (Národní institut pro katalogizaci z Itálie) a s CENL (the Conference of European National Librarians). Jejich sbírky byly do The European Library zahrnuty jako první. Dalších třicet národních knihoven, včetně české, na projektu spolupracuje zatím jen částečně. Portál je hostován na nizozemské Koninklijke Bibliotheek.

Evropská komise má v úmyslu podpořit národní digitalizační střediska až 250 miliony eur. Stránky jsou plně lokalizovány zatím do tří jazyků: angličtiny, francouštiny a němčiny, stránky vyhledávače pak do jedenácti dalších, čeština bohužel chybí (i když v řadě systémových funkcí je již zřejmě zabudována).

V souvislosti se zmíněnou výší dotace je také směšné, že NK získala z tzv. broadbandového fondu necelých 16 milionů Kč z Archivace a zpřístupnění dokumentů Národní digitální knihovny prostřednictvím centrálního datového úložiště

Sdílet

  • 2. 1. 2007 18:37

    pacific+poker (neregistrovaný)

    88e14eb59d779b31 12f6a5544999676d a55bed69c3 [URL=http://this­pot.org/angeles-department-health-los.html ]Angeles Department Health Los[/URL] [URL=http://rsl­ist.org/ill-image-nino-picture.html ]Ill Image Nino Picture[/URL] <a href="http://­wwww.spotlist­.org/empire-theater-studio.html">Empire Theater Studio</a> [URL=http://gib­bshome.myopen­web.com/credit/card-debt-statistics-in-america.html ]Credit Card Debt Statistics In America[/URL] Duvet Nyc- [URL]http://gsf­ind.org/duvet-nyc.html [/URL]; [URL=http://gib­bshome.myopen­web.com/debt/e­limination-techniques.html ]Debt Elimination Techniques[/URL] [URL=http://fin­dlist.net/ ]Affordable Health Insurance Georgia[/URL] [URL=http://kos­hkin.org/histo­ry-of-hopscotch.html ]History Of Hopscotch[/URL] [URL=http://pat­tensmile.501meg­s.com/ ]Cause Shingles[/URL] Barry Bonds Before After Pic - http://e2007.org/barry-bonds-before-after-pic.html ; [URL=http://te­lefast.org/bro­adcasting-company-outbound-voice.html ]Broadcasting Company Outbound Voice[/URL] - ; Nationalhymne Frankreich- [URL]http://bo­okbelieve.501meg­s.com/ [/URL]; [URL=http://cmos­s.info/ ]Outback Clothing[/URL] <a href="http://­sinodius.fetishfo­rest.com/busi­ness-auto-insurance.html">Bu­siness Auto Insurance</a> <a href="http://­gsfind.org/blue-duvet.html">Blue Duvet</a>