Hlavní navigace

Názor ke článku Spam měsíce - Vivantis a.s. od informatik - K Vaší stížnosti – číslo podání XXX ze...

 • 31. 8. 2010 13:06

  informatik (neregistrovaný) 90.183.74.---

  K Vaší stížnosti – číslo podání XXX ze dne 8. dubna 2010 na rozesílání nevyžádaného obchodního sdělení subjektem VIVANTIS a. s., IČ: 25977687, Vám
  sdělujeme, že jsme na základě Vaší stížnosti provedli u tohoto subjektu kontrolu.
  Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona. Kontrolovaný porušil zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti tím, že odeslal obchodní sdělení elektronickou poštou bez předchozího souhlasu adresáta.

  Z důvodu porušení zákona bylo s kontrolovaným vedeno správní řízení, jehož
  výsledkem bylo uložení pokuty.