Hlavní navigace

Přírodní vědy on-line

22. 4. 2008 10:14 (aktualizováno) Michal Černý

Míst kde lze najít opravdu kvalitních materiálů pro psaní odborného textu není na internetu právě mnoho. Přesto se jich pokusím několik uvést.

Doplňeno.

Zahraniční přírodovědně orientované databáze

Prola(http://pr­ola.aps.org/) jest na fyziku zaměřený vyhledávací katalog perexů (či abstraktů), které vyhledává pouze v databázi American Physical Society. Jelikož se o ovšem jedná o jeden z renomovanějších časopisů o fyzice ono „jenom“ není příliš omezující, neboť zde najdeme jedny z nejkvalitnějších článků od roku 1893 po současnost. K dispozici je možnost vyhledávat fulltextově, procházet jednotlivá čísla či hledat patřičné strany. Vzhled je příjemný moderní a celý systém se dobře používá. Jelikož však časopis změnil během své historie tvář, lze za drobné mínus považovat to, že vyhledávání ve starrých a nových číslech je mírně strukturálně odlišné.

K dispozici je také možnost exportu perexu například to TeX, což může být pro mnoho účelů poměrně praktické a příjemné.

Ingentaconnec­t(http://www.in­gentaconnect.com/) je multioborovým vyhledávačem článků až na úroveň pyrexů (abstraktů). Dokáže prohledat 31 324 publikací v nichž je k nalezení 24 114 954 ab­straktů. Výsledky vyhledávání jsou barevně odlišeny podle textů dostupných zdarma či novinek, což zlepšuje orientaci. Vzhled je jinak přinejmenším strohý. Pokud máte o vybraný text zájem, můžete si jej zakoupit (tedy zvolit nějakou formu objednání a zaslání tisku). Osobně postrádám možnost vyhledávat podle již zmíněných „barevných“ kritérií. Vyhledávání je možné pomocí klíčových slov, hledání autora nebo textu v nadpisu či perexu.

NASA Astrophysics Data Systém (http://adswww­.harvard.edu/) je vyhledávací databází zaměřenou na oblast astrofyziky. Její vzhled je více než strohý, jednoduchý – užité bylo čisté HTML, chybí jakákoli návaznost na modernější technologie (CCS, xHTML či PHP), celé je to navíc nesmírně pomalé. K vyhledanému výrazu si lze zjistit bibliografické podrobnosti a zobrazí se abstrakt, zcela nepochopitelně ve formátu gif. K dispozici by měla být také možnost nahlédnutí do PDF celého textu. Při této činnosti jsem se však nedočkal odezvy a pdf se nenačetlo.

Weby se zajímavými zdroji

(jako příklad uvedeny stránky odkazující na témata o Ernstu Machovi)

Sciritus :

http://www.sci­rus.com/srsap­p/search?q=Er­nst+Mach&t=all&sor­t=0&g=s – nástroj prohledává celé weby a je zaměřen na vědecké práce (přístupné z internetu). Výsledkem jeho vyhledávání je seznam těchto prací s odkazy na jejich plné znění. Vyhledávání je překvapivě velmi rychlé a efektivní

Find Articles:

http://findar­ticles.com/p/se­arch?qt=Ernst+Mach&qf=a­ll&qta=1&tb=ar­t&x=0&y=0 je další zajímavý vyhledávač. Nevýhodou je divný design (nepůsobí zrovna seriózním dojmem) a agresivní reklamní prvky. Výhodou pak prohledávání i placených článků. Také relevance odkazů není tak dobrá jako u Scritus.

Google Books:

http://books.go­ogle.com/book­s?q=Ernst+Mach&btnG=­Vyhled%C3%A1vat­+knihy&hl=cs zde nalezneme především knihy, které o tomto brněnském rodákovy a jeho práci vznikli. Výhodou je vyhledávací algoritmus Google. Podobně můžeme nalézt knihy Ernsta Macha na http://books.go­ogle.com/book­s?as_q=&num=10&hl=cs&btn­G=Vyhledat+Go­oglem&as_epq=&as_oq=&as­_eq=&as_libcat=0&as_brr­=0&lr=&as_vt=&as_au­th=Ernst+Mach&as_pu­b=&as_drrb=c&as_mi­ny=&as_maxy=&as_is­bn jedná se o unikátní databázi, kterou bychom snad našli pouze v Institutu Ernsta Macha v Německu. Díky Books ji můžeme mít k dispozici on-line i se všemy výhodami těchto zdrojů.

Google Schalar:

V stále nedosahuje uspokojivých výsledků, i když Google ji považuje za jeden ze svých významných projektů. Výhodou asi největší je možnost nalezení publikací, které citují námi hledaného autora a tak rozšířit spektrum hledané literatury. Viz.: http://scholar­.google.cz/scho­lar?hl=cs&lr=&sa=G&o­i=qs&q=ernst+mach+au­tor:e-mach

Jistě se jedná jen o subjektivní popis několika zajímavých míst, především přírodovědně laděnými, na které jsem narazil při hledání materiálu pro sborník o Ernstu Machovi, ale věřím že může posloužit i dalším. Pokud máte i Vy oblíbený web, kde hledáte materiály o vědě či technice pro psaní odborných textů, můžete se podělit v diskusi pod spotem.

Další cestou mohou býti například populárně vědecké magazíny (u nás například Science World), nebo diplomové či bakalářské práce, které lze najít v archivech (snad i elektronických) universit. mohlo by se až zdát, že k psaní (populárně) vědeckých textů ani papírové knihy nepotřebujeme, ale už jen kvůli tradičním zvyklostem (větší váha tištěných zdrojů) se jistě vyplatí jich několik do práce zakomponopvat.

Sdílet